Plastic Challenge

Om bedrijven meer bewust te maken van wat mogelijk is op het gebied van plastic afval scheiden, besloot een groep young professionals in Zuidas de Plastic Challenge te initiëren. Deze challenge daagde Zuidas uit om samen een week lang plastic in te zamelen. Een groot aantal bedrijven hebben een week lang op hun kantoor plastic afval apart ingezameld. Hiervoor zijn kekke actiebakken ter beschikking gesteld, die elk bedrijf op strategische plekken in het kantoor neer kon zetten. Met het afval dat in de week van de Plastic Challenge is verzameld, hebben studenten van de Rietveld Academie kunstwerken gemaakt.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project gerealiseerd in september 2014
Betrokken partijen Icova, Van Gansewinkel, Sita & Van der Elst en Milieuservice Nederland, Beheermaatschappij WTC Amsterdam, ABN Amro, Google, RAI Amsterdam, stadsdeel Zuid, Waternet, Van Doorne, AkzoNobel, Accenture, APG, Vesteda en Loyens & Loeff en De BrauwBlackstoneWestbroek
"Plastic is geen afval. Het is een grondstof die gebruikt kan worden voor verschillende hoogwaardige producten. Toch wordt slechts een klein deel van ons plastic afval gerecycled. daar wil de Plastic Challenge aandacht voor vragen. "

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Onder € 250
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering Het schieden van plastic en het faciliteren daarvan, kan punten opleveren voor BREEAM certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Bedrijven in Zuidas bewegen om structureel plastic te gaan scheiden, iets wat destijds op kleine schaal gebeurde. Plastic dat terecht komt in het restafval, verliest zo zijn waarde. Dat terwijl het een grondstof is dat gebruikt kan worden voor verschillende hoogwaardige producten.

Doelgroep

Bedrijven in Zuidas die nog geen plastic scheidden

Wat

Gesprekken met bedrijven over plastic inzamelen/scheiden. Aanbieden van speciale bakken hiervoor. De vorm van een "challenge": hiermee deelnemers stimuleren zo veel mogelijk plastic in 1 week in te zamelen. Vervolgens een evenement rond het eindresultaat met kunstwerken gemaakt van het ingezamelde afval.

Waarom

Het aanbieden van de bakken maakt het de deelnemer makkelijk. De Challenge geeft een stimulans om zich extra in te zetten. het evenement aan het einde genereert veel aandacht rond het thema.

Hoe

De Plastic Challenge kwam voort uit de Greeen Business Challenge, een jaarlijks project van GBC Zuidas en Eye Opener Works. Young professionals van bedrijven uit het gebied gaan gezamenlijk een uitdaging aan met betrekking tot duurzaamheid. Onder professionele begeleiding wordt gewerkt een de realisatie van een beoogd resultaat, in dit geval: meer bedrijven in Zuidas plastic gescheiden laten inzamelen.

Planning

De initiatiefnemers hadden vier maanden tijd om een duurzaam project met impact uit te voeren.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

De situatie verschilt per participant. In het geval van een gebruiker die tevens eigenaar is van een pand, bleek gescheiden inzamelen goed te realiseren. In het geval van multitenant gebouwen, is het de beheerder of eigenaar die deze mogelijkheid moet faciliteren, iets waar zij niet altijd tot bereid zijn. Voor beheerders geldt dat gescheiden inzamelen enkel werkt, wanneer de stromen 'schoon' aangeboden worden. Dit gaat helaas niet altijd goed, door onwil of onwetendheid bij de gebruiker.

Marktvraag

Icova, Van Gansewinkel, Sita & Van der Elst en Milieuservice Nederland hebben hun medewerking verleend aan het team

Businesscase

De Plastic Challenge moet leiden tot het structureel gescheiden inzamelen van plastic. In veel gevallen betaalt de gebruiker een bedrag per kilo per type afvalstroom. Restafval is vaak het duurste. Door een schone stroom plastic afval aan te bieden, daalt de prijs die een bedrijf betaalt voor het laten ophalen en verwerken van afval.


Foto & video


Downloads

presentatie pitch
Flyer
Nieuwsbrief


Gebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie Green Business Club Zuidas
E-mailadres nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 06-19079418

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design