Opzetten duurzaamheidsteam

Green Business Club Zuidas heeft een team van 5 HAS-studenten begeleid in het maken van een handleiding 'opzetten duurzaamheidsteams'. Het project heeft geleid tot deze handleiding en tot de installatie van een duurzaamheidsteam bij een advocatenkantoor in Amsterdam Zuidas. Het project is voortgezet door twee participanten de mogelijkheid te geven een duurzaamheidsteam op te zetten onder begeleiding van de studenten.

Locatie Zuidas
Status project In ontwikkeling
Betrokken partijen participanten, studenten
Door de begeleiding van studenten is tijd beschikbaar gekomen om werknemers te enthousiasmeren. Dit heeft geleid tot betrokkenheid.

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd In 3 maanden
Investering in geld € 1.000 - € 5.000,
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Land
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair Energie Groen Mobiliteit & Bereikbaarheid Sociaal & Levendigheid Water
Energie besparing n.v.t.
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Studenten van de HAS zochten een stageopdracht en de facilitymanager van een Zuidasbedrijf had hulp nodig bij het betrekken van collega's bij de duurzaamheidsopgaves. Het doel van het project was om een duurzaamheidsteam te vormen en eerste ambities te hebben benoemd. Het team is opgezet en krijgt een vervolg bij andere organisaties.

Doelgroep

Zuidasbedrijven zonder duurzaamheidsteam

Wat

Begeleiding door studenten bij het opzetten van een duurzaamheidsteam. GBC Zuidas coördineert het project en helpt de studenten in de praktijk.

Waarom

Het draagt bij aan het onderwijs en aan duurzaamheidsambities van bedrijven.

Hoe

Opzet van een studieproject en begeleiding van de studenten en participanten.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Intrinsieke motivatie van medewerkers is het beginpunt.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Diederik Imfeld
Organisatie Green Business Club Zuidas
E-mailadres diederik@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design