Onderzoek Klimaatadaptief Utrecht Centraal

Het project is in de beginfase en in ontwikkeling. Green Business Club Utrecht Centraal heeft in 2022 ambitie om meer Klimaatadaptief te zijn als gebied. Er is een onderzoek verricht door een extern bureau (Nelen & Schuurmans) die een quick scan hebben gedaan in het gebied. Wat is de status en welke stappen zouden genomen kunnen worden als gebied. Tevens is er een werksessie en inspiratiesessie georganiseerd met participanten. In 2023 zijn er plannen gemaakt om een verdere uitrol te geven aan de quickscan.

Locatie Utrecht
Status project Het project is in de beginfase en in ontwikkeling. Green Business Club Utrecht heeft in 2022 ambitie om meer Klimaatadaptief te zijn als gebied. Er is een onderzoek verricht door een extern bureau (Nelen & Schuurmans) die een quick scan hebben gedaan in het gebied. Wat is de status en welke stappen zouden genomen kunnen worden als gebied. Tevens is er een werksessie en inspiratiesessie georganiseerd met participanten. In 2023 zijn er plannen gemaakt om een verdere uitrol te geven aan de quickscan.
Betrokken partijen Green Business Club Utrecht Centraal, Gemeente Utrecht
We hebben als actie in 2023 om een ambitiedocument op te stellen én alvast te beginnen met een eerste verlangen creërende actie: Een bomenbal! We zijn in gesprek met de gemeente voor zowel onze groene ambities op de langere termijn als het realiseren van dit eerste Utrechtse Bomenbal als tijdelijk event.

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Over 2 jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Gebied
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Groen Water
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering Het project kan bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen van diverse certificeringen zoals die van BREAAM op gebied van ecologie

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Green Business Club Utrecht heeft als ambitie om meer Klimaatadaptief te zijn als gebied. Deze ambitie is vorig jaar (2022) voor het eerst concreet uitgesproken. In de jaren ervoor zijn er reeds projecten geweest die ermee te maken hadden zoals project Duurzaam Daklandschap, ter stimulatie van ‘gekleurde’ daken en het realiseren van de Groene oase, een aangebrachte vergroening in het gebied. Echter ontbrak hier een grotere paraplu. Met het onderzoek dat we vorig jaar hebben laten doen door Nelen en Schuurmans hopen we die paraplu gevonden te hebben, een Klimaatadaptief gebied met focus op meer ruimte voor met name groen. De exacte doelstellingen en invulling worden dit jaar (2023) vorm gegeven.

Doelgroep

Gebruikers van het stationsgebied.

Wat

Als eerste actie is een onderzoek verricht, een inspiratiesessie en een werksessie. Het onderzoek was een deskresearch naar de huidige staat van droogte, hitte en waterstress. De inspiratiesessie was een lezing over hittestress met aansluitend een wandeling door het gebied. Bij de werksessie gingen we letterlijk naar de tekentafel en hebben we een wens getekend voor het gebied over de droogte, hitte en waterkaarten heen. Hier kwam als gezamenlijke wens een groene corridor uit voor mens en dier. Om hier te komen is het belangrijk een verlangen te creëren naar meer groen. We hebben als actie in 2023 om een ambitiedocument op te stellen én alvast te beginnen met een eerste verlangen creërende actie: Een bomenbal! We zijn in gesprek met de gemeente voor zowel onze groene ambities op de langere termijn als het realiseren van dit eerste Utrechtse Bomenbal als tijdelijk event.

Waarom

We gaan in 2023 van start met het invullen van ons ambitieplan. We organiseren groene expedities door het gebied, schakelen stadsecologen in en zullen met een kernteam samenkomen om de inventarisatie zoals vorig jaar gedaan beter uit te werken.

Hoe

Het proces is nog gaande, zie boven. We zijn in de verkennende fase met de Gemeente Utrecht als eerste stap.

Planning

We willen in 2023 een ambitiedocument opstellen, een klein bomenbal organiseren en in 2024 een groot bomenbal. In 2024 is tevens een conferentie in de Jaarbeurs het Future Green Cities Conference, we hopen dat 2024 Hét jaar van de groene stad wordt!

Monitoring

nvt

Beheer & gebruik

nvt


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

nvt

Tips

nvt

Kosten

We hebben 6000 euro begroot voor de eerste scan en 6000 euro voor verdere uitrol van het ambitieplan.

Co-financieringsmogelijkheden

Wij maken gebruik van het Ondernemersfonds Utrecht


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Tirsa van der Laan
Organisatie Green Business Club Utrecht Centraal
E-mailadres utrecht@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design