Netwerkgalerie

Het Topcenter van Werk en Re-integratie Amsterdam biedt trainingen waarin hoogopgeleide werkzoekenden handvatten krijgen aangeboden om weer aan de slag te gaan in een baan die bij ze past. Het hoogtepunt van dit traject is de Netwerkgalerie, waarbij professionals meekijken naar de CV’s en feedback geven op de pitches. GBC Zuidas is met behulp van participant WSP een samenwerking aangegaan met Het Topcenter, om een bijdrage te leveren aan deze netwerkgalerie.

In 2017 vond meer dan 40% van de deelnemers binnen 3 maanden een baan, 22% zat na drie maanden in een traject naar werk. In 2018 vond 30% van de deelnemers binnen 3 maanden een baan, 21% zat na drie maanden in een traject naar werk en 12% is vrijwilligerswerk gaan doen.

Doordat de economie verbeterde, werd de doelgroep van de Netwerkgalerie kleiner. Daarom werd in 2019 gewerkt aan de ambitie om 5 werkzoekenden met een arbeidsbeperking in Zuidas aan het werk te helpen. In september 2019 is de eerste Netwerkgalerie Exclusief voor Inclusief georganiseerd, waarbij werkzoekenden die onder de participatiewet vallen zijn gekoppeld aan HR-Professionals. De tweede editie volgde in december 2019. Vanwege de coronamaatregelen in 2020 werd het moeilijker om de Netwerkgalerie voor deze groep voort te zetten.

In 2021 zijn de gevolgen van de coronacrisis duidelijker geworden. GBC Zuidas en Gemeente Amsterdam organiseren daarom weer meerdere trajecten met de Netwerkgalerie als moment waar pitches worden gegeven aan HR-Professionals.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project De Netwerkgalerie wordt ongeveer 5 keer per jaar georganiseerd.
Betrokken partijen Topcenter van Werk en Re-integratie Amsterdam, Werkgeverservicepunt Groot Amsterdam, Participanten GBC Zuidas
Een aantal moedige werkzoekenden gaven korte pitches over hun opleiding, ervaring en ambities tijdens de Netwerkgalerie van Werk en Re-integratie Amsterdam. Ze kregen hierbij feedback van GBC Zuidas participanten, die van tevoren de CV’s grondig hadden bestudeerd. Help ook een werkzoekende bij zijn of haar jobhunt en geef je op!

Facts & figures

Procescomplextiteit Eenvoudig
Investering in tijd In enkele weken
Investering in geld Onder € 250
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Stad
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Sociaal & Levendigheid
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De doelstelling van de zes weken durende trainingsprogramma voor hoogopgeleiden van Gemeente Amsterdam afdeling Werk en Re-integratie is om mensen weer aan het werk te krijgen in een passende baan. De Netwerkgalerie is het afsluitende event van dit traject.

Doelgroep

Voor hoogopgeleide werkzoekenden die meedoen met het twee maanden durende trainingsprogramma van Gemeente Amsterdam afdeling Werk en Re-integratie. Daarnaast wordt nu naar andere doelgroepen gekeken, zoals werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Wat

Deelnemers maken moodboards om hun talent en ambitie te delen en ze geven een pitch aan de aanwezigen. De CV's worden tevoren bekeken door de deelnemende bedrijven en ter plaatste met de werkzoekenden besproken.

Waarom

De expertise en ervaring van GBC Zuidas participanten kan waardevolle informatie opleveren voor de werkzoekende, bovendien komen zij op deze manier in direct contact met potentiële werkgevers.

Hoe

Zie: Wat

Planning

Ongeveer twee maanden: je moet op tijd beginnen met het regelen van een locatie en deelnemers vanuit de bedrijven werven.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

-

Tips

Door direct gebruik te maken van de kennis en expertise van je participanten, betrek je ze bij je organisatie en je projecten.

Kosten

Als je een locatie kunt regelen bij een participant kunnen de kosten zeer laag worden gehouden


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Diederik Imfeld
Organisatie Green Business Club Zuidas
E-mailadres Diederik@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0614035405

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design