Meatless Monday Zuidas

Vijf Young Professionals van Zuidasbedrijven introduceerden Meatless Monday in Zuidas: zij hebben diverse bedrijven hiermee bewogen om op maandag geen vlees meer te serveren in de bedrijfsrestaurants en kantines.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project Gerealiseerd vanaf september 2014
Betrokken partijen Green Business Club Zuidas, in het kader van de Green Business Challenge, Eyeopenerworks was hierbij betrokken ivm met de Green Business Challenge
"Het is goed dat we als kantoor hier aandacht aan besteden. In het begin was het even wennen voor sommige collega’s, maar één werkdag in de week moet prima kunnen. Er blijven immers nog vier werkdagen over en de alternatieven zijn goed." Arno Krikke - Van Doorne

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Onder € 250
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebruik
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie Voedsel & Gezondheid
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering Een vleesvrije kantine zou bij kunnen dragen aan de BREEAM certificering van een bedrijf

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Meatless Monday was een project binnen de Green Business Challenge van GBC Zuidas, een programma voor Young Professionals. De deelnemers aan de Challenge moesten binnen vier maanden een duurzaam project op poten zetten. Meatless Monday leende zich hier goed voor: het is een bestaande, mondiale campagne die het team lokaal heeft uitgezet. Dit met succes, want een aantal bedrijven in Zuidas heeft de Meatless Monday permanent in hun bedrijfsrestaurant ingevoerd. De Challenge is gericht op echt impact maken. Ook in die zin is hun missie geslaagd, want minder vlees eten/serveren heeft daadwerkelijk impact op het milieu.

Doelgroep

Voor bedrijven in Zuidas en hun medewerkers. Ook cateraars zijn benaderd om na te denken over een aanbod met minder vlees.

Wat

Men heeft alle GBCZ participanten benaderd en gevraagd mee te werken aan Meatless Monday, uitgelegd hoe zij dit zouden kunnen implementeren en hoe ze dit naar hun medewerkers zouden kunnen communiceren. Zij hebben een toolkit ontwikkeld en die aan bedrijven aangeboden. Eveneens zijn veel horecagelegenheden in Zuidas benaderd met diezelfde vraag, en met het verzoek om op de dag van de lancering geen vlees te serveren of in ieder geval een vegetarische special/daghap te serveren.

Waarom

Door MM in een bedrijf te introduceren, ontstaat een grotere bewustwording over vleesconsumptie in het algemeen, en zullen zij zelf ook eerder geneigd zijn om thuis te variëren met vegetarische gerechten. Met als uiteindelijk doel minder vleesconsumptie, dat niet alleen enorme impact heeft op het milieu, maar ook nog eens gezonder is.

Hoe

Zie: "Wat: voor welke oplossing is gekozen"

Planning

Men had vier maanden om dit op poten te zetten. Dit naast een fulltime baan. Er werd 1 dagdeel per week voor gerekend.

Monitoring

Tijdens de evaluatie van de Green Business Challenge is gekeken of de doelstelling was behaald. De conclusie was positief omdat een aantal bedrijven de Meatless Monday daadwerkelijk hebben geïmplementeerd en er veel aandacht is gegenereerd voor Meatless Monday. Bij RAI Amsterdam en bij Van Doorne worden sinds die tijd elke maandag enkel vegetarische opties geboden aan de medewerkers. Ook AkzoNobel heeft de Meatless Monday geintroduceerd, zij het eens per maand. Accenture had de vegatarische dag al eerder geintroduceerd. Zij serveert nu eens per week, op wisselende dagen, een vega maaltijd, en op de overige dagen twee maal vis en slechts twee maal vlees.

Beheer & gebruik

Het is een feite een permanente campagne, met moet zichtbaar blijven op bijv. social media om dit onder de aandacht te houden, en af en toe een update publiceren. Nieuwe bedrijven die zich bij GBC Zuidas aansluiten, zouden de toolkit ook moeten ontvangen.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Minder vlees eten is een lastige boodschappen, veel bedrijven vinden dit opleggen op een bepaalde manier een aantasting van het zelfbeschikkingsrecht. men moet dus veel en duidelijke uitleg geven en toch subtiel te werk gaan, mogelijkheden bieden, niet te dwingend zijn in de communicatie.

Tips

Zie "lessons learned", maar ook: als bedrijven dit daadwerkelijk implementeren, zoals een aantal in Zuidas dat deden, is dit een heel mooi resultaat en een positieve boodschap naar buiten toe.

Kosten

De kosten zijn beperkt tot wat drukwerk voor flyers en posters. op de site van Meatless Monday is ook materiaal te vinden. Omdat de Challengers dit project hebben opgezet, kostte het GBC Zuidas relatief weinig uren. Lees: tip om het programma Green Business Challenge te starten.

Marktvraag

De Challengers hebben zelf de contactpersonen van de bedrijven persoonlijk benaderd, zij hebben een afspraak gemaakt en zijn langs gegaan om hun "case" voor te leggen.

Co-financieringsmogelijkheden

-

Businesscase

-


Foto & video


Downloads

Recept
Recept
Infographic
Infographic


Gebruikte tools & kennis

www.meatlessmonday.com


Contactgegevens

Contactpersoon Eline Kik
Organisatie Green Business Club Zuidas
E-mailadres eline@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0617336330

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design