Projectdetails

Liemers Energie Loket

Het Liemers Energieloket is een laagdrempelig platform om u te informeren en te inspireren over energiemaatregelen. U kunt kijken naar voorbeelden in uw omgeving. Of hieronder een antwoord krijgen op uw energievragen in 3 stappen.

Locatie Groene Allianties de Liemers
Status project Gerealiseerd
Betrokken partijen Initiatiefnemers zijn de Liemerse gemeentes. Uitvoering door Groene Allianties de Liemers. Uitrol naar de bewoners in de gemeentes met ondersteuning van een externe partij.
-

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Regio
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing < 750 ton CO2 per jaar
Bijdrage mvo/certificering nvt, gericht op bewoners

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Het verbindt duurzame bewoners en ondernemers in de Liemers. Je kunt kijken naar voorbeelden in je omgeving en antwoord krijgen op je energievragen in 3 stappen op www.liemersenergieloket.nl

Doelgroep

Bewoners in de Liemers en gericht op energiebesparing. Ondernemers in de Liemers die duurzame oplossingen bieden m.b.t. energiebesparing in woningen.

Wat

Ontwikkeling van een laagdrempelig platform waar bewoners kennis kunnen maken met de mogelijkheden tot energiebesparing en de lokale ondernemers die oplossingen bieden. Uitrol via bewonersbijeenkomsten per gemeente.

Waarom

Het platform is voor de bewoners laagdrempelig, en het koppelt bewoners aan lokale ondernemers waar het gaat om oplossingen.

Hoe

De gemeentes in de Liemers hadden de opdracht om een energieloket in te richten. Ze wilden dit gezamenlijk doen en de uitvoering daarvan bij Groene Allianties de Liemers beleggen. Hiervoor is een subsidie verstrekt. Bij de brede uitrol heeft Groene Allianties de Liemers een externe partij ingeschakeld om de bewonersbijeenkomsten te organiseren.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Geduld is een schone zaak

Tips

De regio de Liemers omvat 5 gemeentes. Het kost veel tijd om 5 gemeentes op 1 lijn te krijgen. Geduld is een schone zaak!

Kosten

Ongeveer 40k voor de ontwikkeling van het platform. De kosten zijn gedrukt door bij de ontwikkeling van het energieloket gebruik te maken van een partij die hetzelfde voor o.a. de gemeente Arnhem heeft ontwikkeld.

Co-financieringsmogelijkheden

Subsidie vanuit de gemeentes

Businesscase

Winst voor locale ondernemers. Geen verdienmodel voor Groene Allianties de Liemers.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Jos de Bruin
Organisatie Groene Allianties de Liemers
E-mailadres jos.debruin@GAdeliemers.nl
Telefoonnummer 0643990417

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design