Gezamenlijke inkoop laadpalen Beatrixkwartier

Plaatsing van laadpalen voor electische voertuigen in de gezamenlijk door participanten MN en PostNL gehuurde parkeergarage aan de Beatrixlaan ten behoeve van PostNL en MN, een en ander uitgevoerd door BAM. De subsidie is aangevraagd en verkregen door de GBCB ten behoeve van MN en PostNL en is ten goede gekomen aan deze twee participanten. Een voorbeeld hoe samenwerking via de GBCB elkaar versterkt in het behalen van doelen.

Locatie Parkeergarage Atrium aan de Beatrixklaan, Kantoorgebied Beatrixkwartier, Den Haag, Zuid-Holland
Status project Afgerond in januari 2016
Betrokken partijen MN, PostNl en BAM
Zonder GBC Beatrixkwartier waren de palen er niet gekomen. Het is bij uitstek een voorbeeld van de winst die te behalen valt uit samenwerking! Arjen van 't Klooster, facilitair Manager van MN

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebouw
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie Mobiliteit & Bereikbaarheid
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering -

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De eigenaar van de parkeergarage bleek ongevoelig voor de inviduele toestemmingsaanvragen van haar huurders voor het plaatsen van laadpalen. Via contacten, gelegd tijdens GBCB-evenementen bleken PostNL en MN samen 90% van de garage te huren. Samen hebben ze de handen ineengeslagen en is het gelukt toestemming tot plaatsing te krijgen. Om de uitvoeringsopdracht na het aanbestedingstraject te gunnen aan participant BAM lag voor de hand. De gemeente Den Haag bleek bovendien een subsidieprogramma te hebben waar slechts non-profit organsiaties aan mochten meedoen. Onder de vlag van Stichting GBCB is de subsidie van EUR 5000 aangevraagd en verkregen en vervolgens gelijkelijk verdeeld onder MN en PostNL.

Doelgroep

Het traject is primair opgestart voor PostNL en MN, waarbij MN trekker van de kar was. BAM was betrokken als uitvoerder. Alle drie participant van GBCB.

Wat

Er zijn 6 laadpalen met 12 laadpunten geplaatst in oktober 2015.

Waarom

deze palen zijn geplaatst om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van de groter wordende groep berijders van electrishe auto's.

Hoe

Zie bij overige vragen

Planning

In Q2 2015 zijn na gezamemlijk overleg van MN en PostNL offertes bij verschillende marktpartijen opgevraagd. In Q3 zijn palen geplaatst door BAM. In Q4 heeft GBCB subsidie bij gemeente Den Haag aangevraagd en die is in Q1 2016 is gehonoreerd.

Monitoring

Ze worden sinds december 2015 goed gebruikt, zie bijlage foto van object met de ladende voertuigen.
De ervaring heeft geleerd dat er zelfs spelregels gewenst waren om meer laadsessies per paal per dag te kunnen faciliteren.
We spreken gebruikers die langer dan 3 uur staan aan om ruimte te maken voor de volgende klant.

Beheer & gebruik

Zie boven


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Samenwerken baat

Tips

-

Kosten

EUR 33.000 voor laadpalen. Er is EUR 5.000 subsidie verkregen door GBC Beatrixkwartier die gelijkelijk is teruggevloeid naar PostNL en MN.

Marktvraag

Zie bij overige vragen

Co-financieringsmogelijkheden

Ja, de uitvoeringskosten van de plaatsing zijn door de gebruikers van de palen PostNL en MN betaald. De subsidieaanvraag is verlopen via de GBCB: "Subsidieaanregeling semiopenbare oplaadpunten voor electrische voertuigen" van de Gemeente Den Haag

Businesscase

-


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Manja Meuleman
Organisatie Green Business Club Beatrixkwartier
E-mailadres manja@greenbusinessclub.n
Telefoonnummer 0651086842

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design