Klimaatadaptatie Challenge: Climate Proof Businessparks

how to create a safe and resilient place to work and live?
Masterstudenten van de opleiding MADE aan het AMS Insitute, gaan de komende 5 maanden fulltime aan de slag met deze challenge. De eerste stap is om vanuit de urgentie van klimaatadaptatie de ambities van bedrijven te leren kennen in de Sloterdijk-omgeving. Na het in kaart brengen daarvan volgt het co-creëren van een living-lab experience: een fysiek prototype van een klimaatadaptieve oplossing of interventie, die getest wordt in dit specifieke Sloterdijk gebied.

Locatie Sloterdijk Centrum
Status project Project is in september gestart en zal 4 maanden duren. Voorwerk hebben we in zomermaanden verricht.
Betrokken partijen De challenge is een initiatief van SPATwater, Waternet & GBC Sloterdijken, waarbij de participanten Milieuservice Nederland en Gemeente Amsterdam van GBC Sloterdijken een actieve rol in de challenge vervullen.
“Vanwege het gebrek aan ervaring van klimaatadaptatie op bedrijventerreinen is er de noodzaak om op een creatieve en praktijkgerichte manier oplossingen te vinden. Door middel van dit project gaan we met een creatieve en praktijkgerichte aanpak op zoek naar de beste oplossingen", Timo van den Berg

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld € 1.000 - € 5.000,
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Regio
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Groen Water
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Urgentie is gerelateerd aan klimaatverandering en hoe daar als gebied op te anticiperen. Doel/vraagstelling is: Hoe maak je een bedrijventerrein klimaatadaptief? Met deze vraagstelling gaan studenten 4 maanden aan de slag.

Doelgroep

Sloterdijk gebied en bedrijven in dit gebied.

Wat

Middels deze challenge wordt gekeken welke behoeften en wensen er in het gebied en bij de bedrijven leven. Vervolgens wordt er toegewerkt naar een potentiële oplossing in de vorm van een “Living Lab Experience”: een fysiek prototype waarbij een klimaatadaptieve oplossing of interventie wordt getest in de desbetreffende omgeving. Dit heeft als doel te onderzoeken wat wel en niet werkt om vervolgens tot een goed werkende oplossing te komen die kan worden opgeschaald.

Waarom

Door de behoeften en wensen in kaart te brengen kan goed gekeken worden hoe een bepaalde oplossing hierop aansluit. Door dit kleinschalig toe te passen kan de impact getest worden en eventueel aanpassingen / verbeteringen doorgevoerd worden voor de volgende versie. Op deze manier ben je kost-efficiënter en resultaatgerichter bezig.

Hoe

Masterstudenten van de opleiding MADE aan het AMS institute konden zich inschrijven voor dit project en hebben vervolgens 4 maanden de tijd om vanuit wensen/behoeften tot aan een living lab experience te komen. Ondersteund door GBC Sloterdijken en SPATwater, een startup gericht op creatieve klimaatadaptieve oplossingen en -consultancy. Daarbij vervullen onze participanten Gemeente Amsterdam en Milieu Service Nederland eveneens een actieve rol tijdens dit project.

Planning

Het idee is ontstaan vanuit SPATwater en het gehele project neemt, na ideevorming, ongeveer 6 maanden in beslag. 2 maanden voorbereiding + 4 maanden fulltime werk vanuit studenten + parttime begeleiding vanuit SPATwater en GBC Sloterdijken.

Monitoring

Het prototype wordt getest in de omgeving. Hierna kan gekozen worden of er een vervolg aan wordt gegeven of niet. Het project heeft hierdoor veel potentie ook in samenwerking met AMS Institute en een nieuwe lichting studenten die er eventueel een vervolg aan kan geven.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Nog niet van toepassing.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Heidi Leenaarts
Organisatie Gemeente
E-mailadres H.leenaarts@amsterdam.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design