Meer groen op Zuidas

In 2020 hebben Green Business Club (GBC) Zuidas en Amsterdam International Community School (AICS) het plan opgevat om een braakliggende kavel in de Zuidas te vergroenen. Kinderen van groep 4 en groep 5 leren binnen een educatief programma samenwerken met oudere bewoners van Buitenveldert en Zuidasmedewerkers. Onder professionele begeleiding wordt in praktijk kennisgemaakt met biodiversiteit, groeien en bloeien van lokale planten en bomen en het belang van groen in een versteende omgeving.
Ook studenten kunnen van de community garden gebruik maken voor onderzoek.

Participanten kunnen werken of vergaderen in de My Home Office die in de community garden staat.

Locatie Domenico Scarlattilaan, Amsterdam
Status project In ontwikkeling
Betrokken partijen Amsterdam International Community School, Gemeente Amsterdam, Welzijnswerk Dynamo
Voor kinderen van AICS is dit een kennismaking met de buurt en met vergroening en biodiversiteit.

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Over 2 jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Groen Sociaal & Levendigheid Voedsel & Gezondheid
CO2 besparing < 250 kg CO2 per jaar
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie is om kinderen van groep 4/5 te verbinden aan oudere bewoners en Zuidasmedewerkers door samen te werken aan de vergroening van een kavel. Deze kavel is twee jaar beschikbaar en het project wordt een blauwdruk voor andere kavels in het gebied. Er worden studenten aan verbonden om het educatieve en groene gedeelte meetbaar te maken.

Doelgroep

Kinderen van Groep 4/5, oudere bewoners van Buitenveldert en Zuidasmedewerkers.

Wat

Eerste stap zal zijn om de kinderen, bewoners en Zuidassers een plan te laten maken voor de kavel. De kinderen vormen de basis en gaan in gesprek met bewoners en Zuidasmedewerkers over de plannen. In december 2020 is de voorbereiding van het project gestart en in januari 2021 is een projectgroep samengesteld met ouders van AICS. In de eerste bijeenkomsten is veel enthousiasme getoond en zijn de plannen gemaakt voor het vervolg. Kinderen van groep 4/5 gaan eerste schetsen maken voor hun wensen in de tuin, deze worden voorgelegd aan oudere bewoners van Buitenveldert. De projectgroep brengt deze plannen en reacties bij elkaar en legt ze voor aan deskundigen.

Tegelijkertijd bereidt de projectgroep in samenwerking met AICS, Dynamo en onder coördinatie van GBC Zuidas het verdere traject voor en wordt externe kennis ingehuurd om het educatieve en groene gedeelte uit te voeren. Belangrijkste hierbij is dat kinderen en oudere bewoners samenwerken. Tegelijkertijd biedt GBC Zuidas de mogelijkheid aan medewerkers van Zuidasbedrijven om ook deel te nemen aan het project. De kennis die er bij bedrijven is op het gebied van biodiversiteit, inheemse planten, klimaatadaptatie en biologische kweek wordt gebruikt in het project.

Als de tuin wordt aangelegd en wordt vormgegeven kan een planning worden gemaakt voor het organiseren van (kleine) bijeenkomsten die bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt en/of aan kennis over verduurzaming en klimaatadaptatie.

Waarom

Deze samenwerking zorgt er voor dat verschillende groepen mensen met elkaar samenwerken terwijl ook kennis wordt opgedaan over vergroening, biodiversiteit en bijvoorbeeld circulariteit.

Hoe

Het plan wordt geschreven vanuit de kinderen. Daarna worden andere groepen betrokken, onder begeleiding van experts.

Planning

De eerste maanden worden de plannen gemaakt. In maart 2021 begint het planten.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

nvt


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Margje Polman Tuin
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres margje@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0622944488

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design