Kansenkaart groene daken Beatrixkwartier

Op de Haagse daken ligt ruimte voor vergroening, waterberging en energieopwekking. Green Business Club Beatrixkwartier heeft laten onderzoeken hoeveel ruimte er dan precies ligt in het gebied, wat er kan op het dakoppervlak en wat het oplevert. Rooftop Revolution voerde een dakenscan uit en maakte een Duurzame Daken Kansenkaart.

Locatie Den Haag Beatrixkwartier
Status project Er waren ook al deels groene daken, daktuinen, voor de start van dit project. Dit project is deels gerealiseerd na start officiële start in jaar 2021. Uitvoering 407M2 groen dak extra bij MN op de Zilveren Toren in 2022 en nog ontwikkelingen afhankelijk medewerking eigenaar gebouwen bij WTC, FMO, CAK en RVO komende periode.
Betrokken partijen Initiatief vanuit De Gemeente Den Haag en Green Business Club, Jaar van het Dak 2021. Alle participanten een dakenscan aangeboden vanuit Rooftop revolution. Met een overzicht van geschiktheid dak, kwaliteit dak, draagkracht dak, ligging zon etc. is advies gegeven. Vervolgens is het aan de individuele leden hier vorm aan te geven met hun verhuurder, gebouw eigenaar.
Mijn droom is dat we elke werkdag kunnen genieten van het uitzicht op een groen biodivers dak en de rond de grassen en bloemen zoemende bijen van de Zilveren Toren, waardoor je je trots voelt dat we duurzaam zijn in daden. Arjen van ‘t Klooster, Manager Facilitair Bedrijf MN

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Over 2 jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Land
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie Groen Water
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing < 250 kg CO2 per jaar
Bijdrage mvo/certificering Opvang van water, voorkomen hittestress in steden etc. draagt bij aan MVO doelen.

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie is om meer groen en wateropvang in een steeds verder verdichtende versteende stad te realiseren.

Doelgroep

Vanuit gemeente regio breed is dit project gestart voor kantoren in Beatrixkwartier.

Wat

Rooftop Revolution voorziet van maatwerkadvies betreffende het soort gebruik dak, aan leden. Op basis van dit advies schakelen zij over tot actie en uitvoering.

Waarom

Bij MN was het een schaduwrijk dak met een beperkte draagkracht. Voor dit dak is gekozen voor biodivers sedum

Hoe

Bewustwording en publiciteit rond het nut van daken. Dakenscan met advies, overleg met participanten en gebouweigenaren en begroten, uitvoeren.

Planning

Jaar plus, begroting, leeftijd dak, momentum

Beheer & gebruik

Individueel bij participanten zelf


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Samenwerking tussen eigenaar gebouw en gebruiker is key, gezamenlijk belang kan doorslaggevend zijn, gebouw groener is meer waard, geeft meer genot bij huurder zelf.Dus overtuig elkaar.


Foto & video


Downloads

Duurzame Dakencatalogus, Rooftop (application/pdf 974 KB)


Gebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Özlem Yalvaç
Organisatie GBC Den Haag Beatrixkwartier
E-mailadres
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design