Inzamelingsactie Voedselbank Amsterdam

Ieder jaar organiseert GBC Zuidas een inzamelingsactie voor de Voedselbank Amsterdam. Medewerkers van grote bedrijven in Zuidas verzamelen in een week zo veel mogelijk houdbaar voedsel, dat zij in kratten inleveren bij de Voedselbank. De Voedselbank kan hier de voedselpakketten mee aanvullen en hun "winkeltje" mee bevoorraden. De inzamelingsactie gaat altijd samen met een feestelijk aftrap- of afsluitingsevent.
In de loop van de jaren is de vorm van de actie veranderd. Zo is er ingezameld voor een palletweegschaal, elektrisch vervoer, verbouwing van de winkel en is een groen dak gedoneerd. Steeds meer participanten zamelen geld in, waardoor de opbrengt groter werd. De verbondenheid met de Voedselbank is vormgegeven door presentaties bij participantenbijeenkomsten en door vrijwilligersmiddagen te organiseren.

Locatie Gustav Mahlerplein, Amsterdam
Status project De actie wordt sinds 2013 jaarlijks georganiseerd
Betrokken partijen Voedselbank Amsterdam Zuid, de deelnemende participanten van GBC Zuidas, andere samenwerkingspartners
“Ik weet niet wat ik zie ieder jaar. Kratten en kratten vol voedsel, maar ook veel houdbare producten zoals schoonmaak- en wasmiddel, dingen die vaak een grote aanslag zijn op het huishoudgeld. Ik ben in alle staten!” Marius Singels, (oud) coördinator Voedselbank Amsterdam Zuid

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld € 1.000 - € 5.000,
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Sociaal & Levendigheid Voedsel & Gezondheid
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Het doel van de Inzamelingsactie is in korte tijd zoveel mogelijk geld of houdbaar voedsel en andere levensmiddelen inzamelen om de voorraad van de Voedselbank aan te vullen. Daarnaast wordt het werk van de Voedselbank in het algemeen ondersteund waar mogelijk.

Doelgroep

Klanten van de plaatselijke Voedselbank: ofwel bewoners in en rondom Zuidas die hulp kunnen gebruiken.

Wat

Deze jaarlijkse inzamelingsactie wordt enthousiast opgepakt door GBC Zuidas participanten. Bedrijven zien het als een uitdaging om elk jaar weer meer kratten in te zamelen voor de Voedselbank in Amsterdam Zuid. In 2012 bestond de opbrengst uit 80 kratten, de jaren daarna steeg de opbrengst naar 402 kratten in 2015.

Om aandacht te trekken voor de actie wordt ieder jaar een evenement georganiseerd. Zo is er drie keer met 100 man geluncht in een grote tent midden op het Gustav Mahlerplein. Ontmoeting stond deze middag centraal: klanten van de Voedselbank, ouderen uit de buurt en Zuidassers zaten met elkaar aan tafel en hoorden het verhaal van iemand die ze in het dagelijks leven niet zo snel ontmoeten.

In 2015 en 2016 is een Danspaleis georganiseerd, een vrolijke middag met muziek, een hapje en een drankje. Ook dit event wordt georganiseerd in een tent in de openbare ruimte met dezelfde doelgroep. Aandacht voor de actie is ook hierbij het doel, naast het organiseren van ontmoeting en interactie.

In 2017 stond de inzamelingsweek in het teken van vergroening. GBC Zuidas heeft met haar participanten de aanschaf van een elektrisch vervoersmiddel mogelijk gemaakt, waardoor de bevoorrading ook in de milieuzones van Amsterdam kunnen plaatsvinden.

In 2018 heeft de actie 600 kratten met producten opgeleverd en is een start gemaakt met de transitie van de Voedselbank naar een supermarkt. In 2019 zal dit project verder worden ontplooid.

In 2019 ondersteunt GBC Zuidas de verbouwing van de Voedselbank tot Voedselmarkt, een supermarkt waarbij minder verspilling en eigenwaarde van klanten centraal staan. Hier is 8500 euro en 38 kratten producten voor ingezameld.

2020 was voor Voedselbank Amsterdam een zeer zwaar jaar, met een toename van 50% van het aantal klanten. Participanten van Green Business Club Zuidas deden op verschillende momenten inzamelingsacties onder medewerkers waardoor in totaal meer dan 11.000 euro is opgehaald.

In 2022 is er naast de jaarlijkse inzamelingsactie bij de participanten ook lang houdbaar voedsel en levensmiddelen ingezameld bij een stand bij Circl. Er zijn 168 volle kratten opgehaald en 15.000 euro voor een elektrische vrachtwagen.

Waarom

GBC Zuidas heeft met de projectgroep Mensen als doel een brug te slaan tussen Zuidas en de bewoners in en rondom het gebied. Daarbij zijn eenzaamheid en armoede de pijlers. De inzamelingsactie met bijbehorend evenement sluiten aan bij deze doelstelling en pijlers.

Een bijkomend thema is voedselverspilling. De actie daagt bedrijven ook uit hier over na te denken en bijvoorbeeld voedsel te doneren dat anders zou worden weggegooid.

Hoe

Het project bestaat voornamelijk uit een communicatietraject, waarbij GBC Zuidas bedrijven oproept om mee te doen en informeert over de gang van zaken. Zij worden voorzien van de nodige communicatiemiddelen om intern te verspreiden. Verder faciliteren we de kratten en zorgen we dat deze worden opgehaald door de Voedselbank. Ook het feestelijke aftrap- of afsluitingsevent wordt geheel door de GBC Zuidas georganiseerd en ondersteund door een aantal bedrijven en horeca in het gebied.

Planning

De actie wordt vaak op of rond de Dag van de Armoede georganiseerd, half oktober. In het voorjaar wordt gestart met de eerste voorbereidingen. In en net na de zomer worden de meeste acties in gang gezet zoals het weven van sponsors, deelnemers en vrijwilligers.

Monitoring

De Voedselbank doet er alles aan om klanten uit hun isolement te halen en volwaardig onderdeel te laten zijn van de samenleving. GBC Zuidas evalueert de samenwerking ieder jaar en ziet dat ondersteuning nodig is en wordt gewaardeerd.

Beheer & gebruik

N.v.t.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

- Uiteraard is iedereen welgezind om bij te dragen, maar maak het bedrijven toch zo makkelijk mogelijk om spullen in te zamelen. Help ze met het opzetten van een organisatie intern om in te laten zamelen. Bijvoorbeeld door aan te sturen op het inrichten van een boodschappenteam. Iedereen wil wel, maar vergeet in de drukte spullen van huis mee te nemen.

Tips

- Laat de Voedselbank een boodschappenbriefje aanleveren met de spullen die zij het hardste nodig hebben.
- Zorg dat er een competitie ontstaat: wie heeft de meeste kratten gevuld aan het eind van de week.Dat daagt uit tot nog meer inzamelen.
- Betrek studenten; werk samen met de plaatselijke universiteit/school.
- Betrek plaatselijk horeca. Zowel bij het event, als bij het inzamelen.
- Betrek bewoners: ook zij vinden het leuk om bij te dragen.

Kosten

Het organiseren van de actie vraagt vooral veel personeelsactie: werving, afstemmen Voedselbank, samenstellen communicatiemiddelen. Er zijn (bijna) geen out of pockets aan verbonden.

Het event daarentegen vraagt wel om een uitgave van rond de 5.000,- euro. GBC Zuidas heeft ieder jaar hiervoor een extra bijdrage van een aantal participanten mogen ontvangen. Daarbij heeft een aantal horecagelegenheden bijgedragen met hapjes en drankjes.

Marktvraag

N.v.t.

Co-financieringsmogelijkheden

N.v.t.

Businesscase

N.v.t.


Foto & video


Downloads

Voorbeeld van brief verzoek tot deelname
Voorbeeld van flyer


Gebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Margje Poman Tuin
Organisatie Green Business Club Zuidas
E-mailadres margje@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0622944488

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design