Implementatie binnenstedelijke windenergie

In stedelijke gebieden of op daken van kantoren, is sprake van hoge windsnelheden. Deze windenergie kan uitstekend worden gebruikt voor de opwekking van decentrale energie m.b.v. stedelijke windturbines (ca 2 meter in diameter). Dit brengt tevens veel 'imago' voordelen met zich mee voor de participanten van de Green Business Clubs, aangezien het zichtbaar is in het gebied.

Locatie Stationsgebied Utrecht Centraal
Status project Project moet nog worden geimplementeerd. Onderzoek naar de implementatiemogelijkheden en financiele rendabiliteit is gedaan. Locaties, windturbine concepten en financiën zijn bekend, dus project is klaar om gerealiseerd te worden.
Betrokken partijen Daan Vonsée, GBC Utrecht Centraal, en Ellen Boersma, NSenergy
"One small step for GBC, one giant leap for mankind" Daan Vonsée, NSenergy

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld € 1.000 - € 5.000,
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie Groen Sociaal & Levendigheid
Energie besparing Energieneutraal
CO2 besparing < 1.000 kg CO2 per jaar
Bijdrage mvo/certificering Nee, zou wel mogelijk zijn.

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Één van de ambities van de GBC Utrecht Centraak, is om de uitstoot van schadelijke deeltjes in het stationsgebied te verlagen. Ook is het opwekken van decentrale energie een ambitie van GBC Utrecht Centraal.

Doelgroep

Het onderzoek is door Daan Vonsée uitgevoerd voor de Green Business Club Utrecht Centraal. Het project wordt opgepakt door participanten van GBC Utrecht Centraal.

Wat

Er zal hoogstwaarschijnlijk worden gekozen voor de implementatie van meerdere stedelijke windturbines. Op deze manier kunnen er afspraken worden gemaakt met de fabrikant om de aanschafskosten en/ of installatiekosten te verlagen. Er wordt momenteel gekeken of windturbines kunnen worden meegenomen in het gebouwontwerp van nieuwe projecten. ook kijkt men naar directe implementatie mopgelijkheden. Hiervoor dienen eerst windmetingen te worden verricht op potentiele locaties.

Waarom

Wanneer er meer turbines worden afgenomen, kunnen er afspraken worden gemaakt met de fabrikant om aanschafskosten en/ of installatiekosten te verlagen.

Hoe

In het kader van een afstudeeronderzoek, zijn de mogelijkheden van binnenstedelijke windenergie onderzocht voor GBC Utrecht Centraal.

Planning

Het afstudeeronderzoek heeft 4 maanden geduurd.

Monitoring

De businesscase blijft passend de komende jaren. De realiteit moet uitwijzen of aan de doelstellingen is voldaan.

Beheer & gebruik

Er dienen afspraken te worden gemaakt met participanten over de financiering van de turbine en het gebruik van de opgewekte energie. Wanneer de turbine staat, moet waarschijnlijk eens in een aantal jaar wat onderhoud worden gepleegd.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

We hebben geleerd dat de daadwerkelijke invoering van een kant en klaar plan in werkelijkheid langer duurt dan noodzakelijk. Echter, we verwachten dat het project binnenkort van start gaat. De volgende keer proberen we de partijen nog eerder bij het proces te betrekken.

Tips

Denk aan eventuele rechten van architecten. Het is niet altijd mogelijk om op elke gunstige windlocatie een turbine te installeren. Probeer daarnaast open te staan voor verschillende windturbine concepten. Het optimale concept kan namelijk per locatie verschillen.

Kosten

Één turbine kost ongeveer €5.500,- en de energielevering ongeveer 848 kWh/ jaar. Dit komt (inclusief SDE subsidie neer op een netto contante waarde van € -1.783,- over een looptijd van 20 jaar. Dit is slechts € -90,- per jaar! Dit levert naast energie ook veel marketingwaarde en imago voordelen.

Marktvraag

De participanten van de GBC Utrecht zijn gevraagd om hun locatie beschikbaar te stellen voor de implementatie van stedelijke windenergie. Vervolgens is aan de hand van windhinderonderzoeken bepaald welke locaties veel potentie hebben voor windenergie.

Co-financieringsmogelijkheden

SDE en maatschappelijk Verantwoord Innoveren energie (TSI)

Businesscase

De implementatie van stedelijke windturbines levert, naast energie, ook veel marketingwaarde en imago voordelen voor participanten. Door meer windturbines af te nemen gaan de aanschafskosten per turbine omlaag en hiermee ook de NCW.


Foto & video


Downloads

Scriptie stedelijke windenergie Daan Vonsée


Gebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Daan Vonsée
Organisatie Green Business Club Utrecht
E-mailadres daan.vonsee@nsstations.nl
Telefoonnummer 06-41564413

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design