Happy Fence

Bouwwerkzaamheden in intensief gebruikte gebieden als Zuidas worden steeds vaker als overlast ervaren. Problemen die hierbij voorkomen zijn o.a. fijnstof, stank, geluid en horizonvervuiling. Happy People Michel Taanman, Joris Voeten en Sacha Stolp hebben een Happy Fence ontwikkeld, een mobiel hekwerk met groenblijvende planten en waterbergende eigenschappen. Het prototype is tot stand gekomen met een bijdrage van CBRE. Samen met deze participant en betrokkenen zoals Zuidas, gemeente Amsterdam werkt GBC Zuidas aan de uitrol van dit project, om uiteindelijk zo veel mogelijk van deze groene bouwhekken in te zetten bij werkzaamheden in Zuidas.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project Nog in ontwikkeling: het prototype bouwhek is gerealiseerd en geplaatst, er moet financiering gevonden worden om meer exemplaren te produceren en een systeen bedacht om de hekken te distribueren.
Betrokken partijen Happy People, CBRE, Zuidas gemeente Amsterdam
Door het ontwikkelen van toepassingen die de leefbaarheid in Zuidas vergroten en oplossingen die letterlijk aan te raken zijn, wil Happy People de impact zo zichtbaar en voelbaar mogelijk maken. Oftewel woest aantrekkelijke en verfrissend eenvoudige oplossingen bedenken voor die lastige uitdagingen.

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld € 5.000 - € 25.000
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Groen Water
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie is om op zo veel mogelijk plekken waar bouwwerkzaamheden zijn in Zuidas groene bouwhekken te plaatsen in plaats van gewone bouwhekken en hiermee de omgeving te vergroenen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Doelgroep

Alle Zuidas gebruikers: mensen die dicht bij bouwwerkzaamheden wonen en werken, maar ook voorbijgangers.

Wat

Allereerst is het draagvlak onderzocht voor het plan en vervolgens is een sponsor gezocht om het prototype te kunnen maken. Deze is gevonden in CBRE. Toen het prototype klaar was, hebben we een sessie georganiseerd met betrokkenen om te onderzoeken hoe we het project het beste kunnen uitrollen in Zuidas.

Het prototype is ontwikkeld en geplaatst bij de bouwput van de fietsgarage onder de Vijfhoek.

Wat betreft de Happy Fence zelf, deze kenmerkt zich door de volgende specificaties:

Lengte: 350 cm
Breedte: 73 cm
Hoogte bak: 45 cm
Hoogte bak met hek erin: 200 cm
Het totaal is dus net zo groot als een standaard bouwhek met een betonnen voet.
Waterbergende capaciteit: 210 liter

Alle soorten beplanting die in Nederland voortkomen zijn geschikt. Ter wille van biodiversiteit en diversiteit in aanzicht is het raadzaam om een combinatie van planten te maken die in verschillende seizoenen op zijn mooiste zijn. Vanwege de groeiseizoenen is het aanplanten in de herfst en oplevering in het voorjaar het meest wenselijke. Dan is de Happy Fence en de planten meteen mooi.

Waarom

Het is een arbeidsintensief en kostbaar project, dus het is belangrijk om financiering en draagvlak te hebben.

Hoe

-

Planning

In januari 2016 was de eerste presentatie van het plan aan de programmaraad. In de zomer was het prototype klaar en in het najaar vond de brainstorm over de uitrol plaats. De planten van het hek zijn in het najaar geplant en waren in het voorjaar van 2017 dusdanig gegroeid, dat het hek operationeel was. Vervolgens zijn de twee hekken geplaatst bij bouwwerkzaamheden van de Vijfhoek, een nieuwe ondergrondse fietsparkeergarage op een centrale plek in Zuidas.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

De belangrijkste les is het hoe en wat van het bouwhek zelf: door het prototype te laten maken, weten we nu wat het beste model is. Maar: in de praktijk moet de werking nog blijken, het kan in de toekomst dus nog verbeterd worden.

Kosten

Het prototype kost enkele duizenden euro's. Als het in productie wordt genomen, kan de prijs per stuk waarschijnlijk omlaag. Hoeveel bouwhekken nodig zijn, is afhankelijk van de plaats waar ze als eerste zullen worden ingezet en de vraag die daar op volgt. Er kunnen ook kosten bij komen voor onderhoud en opslag. De kosten voor opslag kunnen eventueel worden vermeden door dit onder te brengen bij een van de participanten.

Marktvraag

Happy People heeft zelf partijen benaderd om het prototype te maken en voor de beplanting. De bijdrage van CBRE kwam spontaan: zij gaven aan nog sponsorgeld beschikbaar te hebben voor "een project". Dmv een brainstormsessie worden participanten verder betrokken bij de uitvoering van het project.

Co-financieringsmogelijkheden

We onderzoeken of aannemers of ontwikkelaars zelf een bijdrage willen leveren bij bouwwerkzaamheden.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Sacha Stolp
Organisatie Green Business Club Zuidas
E-mailadres sacha.stolp@amsterdam.nl
Telefoonnummer 06-11377788

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design