Handout Energieneutraal Gebied

In 2022 organiseerde Green Business Club Nederland de symposiumreeks 'Van Ambitie tot Aanpak: Energieneutrale gebieden'. Verschillende lokale GBC's spraken de ambitie uit in 2030 energieneutraal te zijn, waarbij de aanpak verschilt. Deze concrete aanpakken en best practices stonden centraal tijdens deze editie van het jaarlijkse symposium “Van Ambitie tot Aanpak”, bedoeld om andere collectieven en partijen te inspireren en helpen bij het realiseren van de eigen ambities.

Bij de kick-off in Bunnik werd de vraag gesteld of een energieneutraal gebied überhaupt mogelijk is. Deskundigen en betrokkenen bij lokale clubs en andere gebieden deelden kennis over de verschillende obstakels. In daaropvolgende digitale kennissessies is dieper ingegaan op verschillende onderwerpen die raken aan de energietransitie. De afsluiting in Utrecht bestond, naast terugkoppelingen van de kennissessies, uit panelgesprekken en de presentatie van de routekaart energieneutraal Rotterdam Alexander en de ondertekening van het convenant energieneutraal Utrecht Centraal door nieuwe deelnemers.

De symposiumreeks werd mede mogelijk gemaakt door partners Bouwinvest, CBRE, Croonwolter&dros, EQUANS, Hompe&Taselaar, InEnergie, Postillion Hotels, Vastgoeddokter en Zelfstroom.

Locatie Nederland
Status project In ontwikkeling
Betrokken partijen Lokale GBC's, symposiumpartners en andere betrokkenen
"De oplossing is nooit techniek en geld. De vraag is: hoe ga je het proces inrichten zodat risico's op de juiste plek worden belegd. We zitten in een keten, voor sommige valt er winst te behalen, voor andere komen er kosten bij. Hoe compenseer je partijen die moeten inleveren?" Reinooud Hilhorst - InEnergie

Facts & figures

Procescomplextiteit Zeer complex
Investering in tijd Langer dan 5 jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie
Energie besparing Energieneutraal
CO2 besparing < 750 ton CO2 per jaar
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Lokale Green Business Clubs formuleren de ambitie om te komen tot een energieneutraal gebied. Er wordt onderzoek gedaan hoe gebouwen energie kunnen besparen en hoe duurzame opwek kan worden gerealiseerd. De aanpak van lokale clubs wijkt af omdat gebieden andere opgaves hebben. De kennis over deze verschillen is gedeeld en de vraag is gesteld hoe snel en effectief aan de slag kan worden gegaan.

Doelgroep

Bedrijven en organisaties, gevestigd in hetzelfde gebied, die gezamenlijk willen werken aan de energietransitie. Dit zijn onder andere de 16 lokale Green Business Clubs die in 2022 actief zijn. Daarnaast is het ook relevant voor ondernemersverenigingen van bedrijventerreinen.

Wat

Om de kennis laagdrempelig beschikbaar te maken, organiseerde GBC Nederland samen met de partners vier digitale kennissessies, drie daarvan zijn terug te kijken via de links bij "relevante links & nieuws":

1) Belang van de stip op de horizon (De Vastgoeddokter)
Vraag ondernemers wat ze bedoelen met verduurzamen, dan komen ze met een lijst maatregelen. Hier moet iets aan vooraf gaan: het formuleren van een ambitie. Deze stip op de horizon helpt bij het bepalen van de route. De Vastgoeddokter ontwikkelde hiervoor een overzichtelijk aanpak met zes concrete stappen.

Doelgroep: MKB-/MKB+ die aan de slag willen met verduurzamen van hun vastgoed

2) Zon op dak: waarom ligt niet alles al vol? (Zelfstroom)
Er is weinig weerstand, het is vaak financieel en technisch haalbaar. Toch is nog veel dak onbenut. Een de klantzijde zijn er een aantal drempels: constructie, verzekering, congestie op net en de financierbaarheid. Vaak stopt het traject wanneer partijen tegen deze drempels aanlopen. Maar zijn deze wel zo onoverkomelijk? In Zaanstad lukt het wel onder de vlag van Zon op Zaan. Partner Zelfstroom deel deze succesvolle aanpak.

Doelgroep: MKB-ers met dak!

3) Als slim collectief op weg naar een micro grid (CroonWolter&Dros)
Gebouwde omgeving ontwikkelt zich steeds meer richting micro grids en energiehubs. Onafhankelijk opereren van het net wordt steeds interessanter: de energieprijzen stijgen en het elektriciteitsnet raakt voller en voller, waarbij de leveringszekerheid steeds meer onder druk komt te staan. Het antwoord ligt in de hoek van opslag, demand response en andere smart grid oplossingen. Er kan meer dan partijen vaak weten! Corporate start-up Energico (onderdeel van Croonwolter&Dros) richt zich op systeem integratie en deze smart grid oplossingen.

Doelgroep: duurzame opwekkers, grootverbruikers, eigenaren van regelbare energiebronnen en andere schakels die nodig zijn binnen een slim collectief.

4) Routekaarten kantoorgebouwen/ Uitvraag energieonderzoeken GBC (InEnergie)
In Utrecht en Beatrixkwartier deden participanten een uitvraag voor hun ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Voor GBC Beatrixkwartier stelde Equans (voormalig ENGIE) voor een aantal gebouwen routekaarten, in Utrecht doet InEnergie dat. In Rotterdam Centrum en Amsterdam Zuidas staan GBC op het punt een soortgelijke uitvraag te doen. Ter lering en inspiratie presenteren Equans en InEnergie hun aanpakken en de resultaten.

Doelgroep: participanten van Green Business Club die huurder danwel eigenaar dan wel beheerder zijn van relatief nieuwe kantoorgebouwen, actief binnen de projectgroep Energie.

Waarom

De diversiteit van kantoor- en werkgebieden is groot. Dit brengt maatwerk met zich mee. Met dit brede aanbod aan kennissessies hopen we recht te doen aan de diversiteit van stakeholders en gebieden.

Hoe

Bij de organisatie van het symposium is het belangrijk de verschillende doelgroepen te onderscheiden en voldoende kennis aan te reiken voor deze groepen.

We kiezen een overkoepelende structuur die helderheid geeft in de onderwerpen en waar de rollen van alle partners in samenkomen: verbruik – opwek – infrastructuur – opslag & stabiliseren – flexibiliteit/conversie. Daarnaast is aandacht voor creëren collectiviteit en hoe daar GBC voor in te zetten.

De hieruit volgende rode draad staat centraal tijdens de plenaire kick-off; vervolgens gaan we dieper in op de thema’s in digitale (werk-) sessies, waarbij we onderscheid maken tussen sessies voor experts en voor leken. De partners van het symposium hebben een actieve rol bij de inhoudelijke uitwerking van deze sessies.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

We zien in de aanpak bij onder andere GBC Utrecht Centraal, Beatrixkwartier en Zuidas dat de scope zich beperkt tot de (gebouwen van de) participanten in plaats van tot het gehele gebied. We weten dat het in gebouwde omgeving lastig zo niet onmogelijk is om energieneutraliteit te realiseren, hoe ruim je dat ook definieert. Wellicht dat een ambitie zoals Paris Proof in 2030 wel haalbaar is. Verwachting is dat lokale GBC's in 2025 daar een beslissing over nemen.


Foto & video


DownloadsGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Diederik Imfeld
Organisatie Green Business Club Nederland
E-mailadres diederik@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design