Groene Bouwhekken

De Groene bouwhekken zijn houten hekken die op de standaard City Fences (die de gemeente Utrecht structureel gebruikt bij bouwplaatsen in het stationsgebied) geplaatst worden.

[update mei 2018]
De Groene Bouwhekken hebben zich na het succes op het Jaarbeursplein ontwikkelt tot een gezonde start-up. Zij hebben een verbeterde versie van het bouwhek gemaakt. Steeds meer bouwplaatsen in Nederland worden door hen vergroent en daarmee leefbaarder gemaakt.

Foto's (c) Maarten Benjamin
Aan de bouwhekken zijn verschillende soorten bloeiende planten in bakken bevestigd en op de bakken staat een gedicht van het stadsdichtersgilde, een paar woorden per hek, maar in totaal vormen zij een verhaal in fragmenten. De planten worden onderhouden en bewaterd door het Utrechtse wijkbedrijf WIJ3.0 waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (re-)integreren. De 50 groene bouwhekken, ruim 100 meter, staan op het Jaarbeursplein, parallel aan het fietspad en de trambaan, en een deel ter hoogte van restaurant Zeyn. Ze blijven zo'n twee jaar staan en verplaatsen daarna naar een volgende bouwplaats.

Biodiversiteit
In elke bak zitten verschillende planten: winterharde planten, bloeiende planten en bessen. De keuze van beplanting is ook afgestemd op de locatie en het zonlicht en de gekozen planten vormen een aantrekkelijke plaats voor vlinders, bijen en andere insecten.

Locatie Jaarbeursplein, Utrecht Centraal
Status project Afgerond
Betrokken partijen Plantenfabriek, Utrecht Centraal
"Groene bouwhekken de eerste stap naar een groener en cultureler Jaarbeursplein." Ellen Boersma, NS Stations en voorzitter Green Business Club Utrecht Centraal

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Over 2 jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Straat
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Groen Sociaal & Levendigheid
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Samenwerken aan een leefbaar Utrecht Centraal
De groene bouwhekken is een van de projecten die GBC Utrecht Centraal in samenwerking met andere partijen tot uitvoer brengt. Het moest bijdragen aan een leefbaar stationsgebied. De komende jaren ligt het gebied grotendeels op de schop. Door het vergroenen van de bouwplaatsen wordt bij gedragen aan de leefbaarheid van het gebied.

Doelgroep

Bezoekers van het Jaarbeursplein.

Wat

Groene bouwhekken

Waarom

zie ambities en doelstellingen

Hoe

De uitvoering is volledig overgelaten aan de marktpartij. Wel is continu nauw samengewerkt met de gemeente die de bouw begeleid en ook contacten heeft gelegd met de aannemer Markt, overheid en GBC hebben tussentijds overlegt. GBC als opdrachtgever van de Plantenfabriek. Financiering heeft GBC Utrecht aangevraagd bij het ondernemersfonds Utrecht.

Planning

Ideevorming: begin 2015
planontwikkeling: t/m oktober 2015
aanvraag ondernemersfonds: november en december 2015
uitvoering: januari t/m april 2016
De hekken staan er voorjaar 2018 nog steeds

Beheer & gebruik

Beheer is uitbesteed en hekken worden na deze twee jaar opnieuw ingezet in het stationsgebied.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Het kopen van de hekken is minder voordelig dan huren en maakt eigenaarschap en verantwoordelijkheden onduidelijk. Hierover moeten goede afspraken worden gemaakt met marktpartij, opdrachtgever (wij) en overheid.

Groene Bouwhekken heeft naar aanleiding van de lessons learned hun propositie aangepast. De bouwhekken zijn nu op ruim tien locaties te vinden.

Tips

Samenwerking lokale ondernemers (kunstenaar en productontwerper), groter, bij ons bekend, bedrijf en sociale lokale onderneming was een goede keuze. Ook combinatie met cultuur (Stadsdichtersgilde) is goed bevallen. Qua product en nieuwswaarde heb je hiermee optimaal resultaat.

Kosten

Zie projectplan pagina 20 voor specificatie.

Marktvraag

De plantenfabriek (kunstenaar) uit Utrecht is benaderd voor dit project naar aanleiding van vergelijkbare producten die wij van hem zagen op één van onze vergaderlocaties. Belangrijk was voor ons dat de plantenfabriek een lokale ondernemer was. Wel is tijdens het proces ook contact gezocht met Van Ginkel, een hovenier die bij verschillende bedrijven het groenonderhoud doet. Dit, omdat wij de grote schaal voor een kleine ondernemer risicovol vonden en een tweede offerte wilde om prijzen te vergelijken. Uiteindelijk hebben zij samen met elkaar en een productontwerper uit Utrecht het product gestandaardiseerd tot een betaalbare vorm. Inmiddels hebben zij een leaseconstructie bedacht met onderhoudsplan die te vinden is op www.groenebouwhekken.nl. Zo kan het product nog veel meer bouwplaatsen voorzien van groen!

Co-financieringsmogelijkheden

Ondernemersfondsen (BIZ), leefbaarheidsbudgetten gemeente of crowdfunding (je eigen hek!) Op de houten planken kun je ook namen en logo's van sponsors branden in plaats van een gedicht).

Businesscase

Er kan geen winst gemaakt worden met dit project, het is een investering voor een fijnere leefomgeving. Wel kan men, in overleg met aannemer/gemeente en groenebouwhekken.nl kijken naar een product in plaats van de standaard city fence. Dan huur of lease je mogelijk voor een beetje meer een mooier hek!


Foto & video


Downloads

Projectplan
Stadsblad Persbericht


Gebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Judith Sterkenburg
Organisatie GBC Utrecht Centraal
E-mailadres judith@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 06 1122 7155

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design