Green Business Challenge

De Green Business Challenge is een jaarlijks programma waarin young professionals de uitdaging aan gaan om zelf initiatieven te ontwikkelen die een concrete bijdrage leveren aan een duurzame Zuidas. In een klein team en onder begeleiding van professionele coaches zetten zij binnen vijf maanden een duurzaam project op poten. Uit de Green Business Challenge zijn meerdere duurzame projecten voortgekomen die blijvend een plek hebben gekregen in Zuidas.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project Gerealiseerd, vindt elk jaar plaats, tot dusver drie keer afgerond, vierde editie is bezig
Betrokken partijen deelnemers van CBRE, Akzo Nobel, Inbo, Loyens & Loeff, GO VU, ABN AMRO, RAI Amsterdam, Waternet, gemeente Amsterdam hebben meegedaan. Circle Economy is partner, Eyeopenerworks verzorgt de coaching
"Dit netwerk van young professionals op de Zuidas beter leren kennen, was absoluut een toevoegde waarde. Het is heel nuttig om met mensen samen te werken uit een andere branche. Dat gaf me energie." Pim Bakkenes, Account Manager RAI Amsterdam en deelnemer Green Business Challenge 2015

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Onder € 1.000
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair Energie Groen Mobiliteit & Bereikbaarheid Sociaal & Levendigheid Voedsel & Gezondheid Water
Energie besparing n.v.t.
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie van de Challenge is om binnen vijf maanden tijd een duurzaam project op poten te zetten in een groepje van ongeveer vijf young professionals. De overkoepelende ambitie is om young professionals te interesseren en enthousiasmeren voor duurzaamheid binnen het bedrijfsleven en ze te koppelen aan de Green Business Club met het idee: de young professionals van vandaag zijn de beleidsmakers van morgen.

Doelgroep

Young professionals van de participanten van Green Business Club Zuidas

Wat

We werken samen met professionele coaches die het proces begeleiden. We beginnen met een kick off weekend waarin de groepen worden gevormd en de eerste plannen voor de projecten worden gesmeed. De teams maken gebruik van de expertise en het netwerk van de Green Business Club en haar participanten. Na verloop van tijd vindt er nog twee maal een check in dag plaats en we sluiten af met een feestelijke presentatie.

Waarom

De Challenge is voor alle betrokkenen een win-win situatie: de deelnemers leren over duurzaamheid, breiden hun netwerk uit en leren vooral veel over groepsprocessen, teamwerk en leiderschap. Het is een persoonlijk leertraject waarbij het mooi is dat er na vijf maanden daadwerkelijk een concreet project is, zo ervaren de deelnemers dat ze met inzet en door samen te werken, een verschil kunnen maken.
De Green Business Club op haar beurt kan op deze manier mooie nieuwe projecten uitvoeren samen met deze young professionals. Bovendien versterkt het de band met de participanten die deelnemers leveren.

Hoe

-

Planning

Het project duurt vijf maanden, en er gaan zo'n drie maanden werving aan vooraf.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

De grootste uitdaging voor de GBC is het werven van kandidaten. Voor de werkgever van de deelnemers zijn er namelijk kosten aan verbonden. Het is dus heel belangrijk om de bedrijven de waarde van de Challenge goed in te laten zien.

Kosten

Participanten betalen € 1.999 per deelnemer, overige bedrijven betalen €2.499 euro per deelnemer. Dit geld gaat naar de coaching. Voor de GBC zitten de kosten vooral in de uren voor de werving, organisatie en begeleiding. Ook worden kosten gemaakt voor communicatiemiddelen zoals flyers, filmpje etc.


Foto & video


DownloadsGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Eline Kik
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres eline@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design