Gratis Energiescans Zaanstad

De door Green Business Club Zaanstad en gemeente Zaanstad aangevraagde subsidie bij provincie Noord-Holland is toegekend. Dit betekent dat Green Business Club Zaanstad 100 gratis energiescans kan aanbieden aan bedrijven, uitgevoerd door de experts van adviesbureau Klimaatroute. Met de energiescan brengen zij in kaart waar bedrijven energie kunnen besparen. Tijdens verschillende CO2 Cafés krijgen bedrijven meer uitleg over de werkwijze, (toekomstige) wetgeving en welke kansen er nog meer zijn en kunnen zij zich opgeven voor de gratis energiescan.

Bij dit project wordt samengewerkt met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD); wanneer bedrijven niet voldoen aan de wet informatieplicht worden zij gewezen in een brief op de energiescans van GBC Zaanstad en als een bedrijf aan de slag gaat met een energiescan wordt controle door OD uitgesteld.

Locatie Zaanstad
Status project Het project loopt nog. In totaal zijn er 60 van de 100 energiescans al uitgevoerd. Naar aanleiding van de scans na de eerste bijeenkomst (het eerste CO2 café in december 2019) hebben ondernemers al voor meer dan €100.000 aan duurzame investeringen uitgevoerd.
Betrokken partijen GBC Zaanstad, gemeente Zaanstad, omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en provincie Noord Holland
Naar aanleiding van het eerste CO2 café (december 2019) zijn de eerste scans al afgenomen en hebben ondernemers al voor meer dan €100.000 aan duurzame investeringen uitgevoerd. Ruben Uitendaal, Voorzitter GBC Zaanstad

Facts & figures

Procescomplextiteit Eenvoudig
Investering in tijd Over 2 jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Regio
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing < 750 ton CO2 per jaar
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Bedrijven kunnen veel energie besparen en soms zelfs veel energie duurzaam opwekken, maar weten vaak niet op welke manier. Door middel van energiescans worden mooie resultaten behaald; uit eerder uitgevoerde MKB energiescans door Klimaatroute blijkt dat deze ondernemers binnen drie jaar meer dan 30% op hun energiekosten hebben bespaard.

Doelgroep

Bedrijven en ondernemers in de regio Zaanstad

Wat

Door het aanbieden van gesubsidieerde energiescans wil GBC Zaanstad, samen met gemeente Zaanstad en provincie Noord Holland, bedrijven verder helpen met verduurzamen.

Waarom

Uit de eerder uitgevoerde MKB energiescans blijkt dat deze ondernemers binnen drie jaar meer dan 30% op hun energiekosten hebben bespaard.

Hoe

SUBSIDIE
Green Business Club Zaanstad en gemeente Zaanstad hebben subsidie aangevraagd bij provincie Noord-Holland, en toegekend gekregen, om 100 gratis energiescans aan te bieden aan bedrijven, uitgevoerd door de experts van adviesbureau Klimaatroute. GBC Zaanstad en gemeente Zaanstad doen beide ook een eigen bijdrage: GBC door het organiseren van de CO2 Café en actief uitnodigen van bedrijven, de gemeente deed een financiële bijdrage.

CO2 CAFE
Het café is een uitgelezen kans ondernemers bij elkaar te krijgen. Er zijn nu twee editie geweest, met zo'n 40 tot 60 ondernemers. De bijeenkomsten vinden plaats bij koplopers uit de regio, die hun best practices delen met genodigden. Daarnaast biedt het een podium voor GBC Zaanstad: er wordt meer verteld over de doelstellingen, projecten en het netwerk. Ook laten we lokale verbinding zien, door bijvoorbeeld Seans (lokale energieproducent) zich te laten voorstellen. De ODNZKG vertelt meer over huidige wet- en regelgeving. Na afloop kunnen de ondernemers zich inschrijven voor de energiescans van Klimaatroute.

ENERGIESCANS
Met de energiescan brengen zij in kaart waar het bedrijf energie kunt besparen. Daarna kunnen de bedrijven zich in ieder geval één jaar zonder verdere kosten laten begeleiden en adviseren. Of het nu gaat om de besparingsmaatregelen, het beoordelen van de offertes of financieel advies over de investering in energiebesparing. Klimaatroute presenteert een quickscan met daarop alle interventies inclusief kosten, impact in CO2-besparing en terugverdientijd. Ondernemers geven welke maatregelen ze willen nemen. Klimaatroute deelt deze data met GBC Zaanstad, zo kan wordt gemeten wat deze aanpak oplevert aan investeringen en besparingen.

Bekijk een voorbeeld scan: https://quickscan.klimaatroute.nl/report/voorbeeld-bedrijf-Zaanstad/

GREEN DEAL OMGEVINGSDIENST
Bij dit project wordt samengewerkt met de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; wanneer bedrijven niet voldoen aan de wet informatieplicht worden zij gewezen in een brief op de energiescans en als een bedrijf aan de slag gaat met een energiescan wordt controle uitgesteld.

Planning

Eind 2019 is de subsidie toegekend. Er zijn in december 2019 en maart 2020 CO2 Café georganiseerd. De ondernemers schreven zich na afloop in voor de Energiescans en Klimaatroute is direct met hen aan de slag gegaan. In mei 2020 zijn alle scans uitgevoerd: er is voor €200.000 geïnvesteerd waarmee 51 ton CO2 is bespaard. Er staan nog 18 offertes open.

Monitoring

Klimaatroute zorgt voor monitoring en deelt behaalde resultaten met GBC Zaanstad.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

- Samenwerking aangaan met lokale partijen (bedrijvenverenigingen, gemeente en omgevingsdienst)
- organisatie van kleine bijeenkomsten op lokaal terrein, het liefst ook bij een bedrijf (koploper) in house
-De betrokkenheid van lokale leveranciers
- een energierapport aanbieden wat aanzet tot acties en direct offertes aanbiedt + gratis begeleiding
- betrek de verschillende installatiepartijen binnen het netwerk. Zo heeft participant M&O Techniek actief collega's/'concurrenten' benaderd om te vragen of ze mee wilden doen.
- bij werven participanten is het heel belangrijk te laten weten dat je samenwerkt
- GBC krijgt door dit project versneld positie
- De gemeente vond het prettig dat GBC deze trekkersrol op zich nam

Kosten

Provincie Noord-Holland en Gemeente Zaanstad droegen gezamenlijk financieel bij. GBC Zaanstad droeg bij door het organiseren van de CO2 Café en het actief uitnodigen van ondernemers: langs de deuren op de bedrijventerreinen om ze persoonlijk uit te nodigen. Met andere woorden: participanten en bestuursleden van GBC Zaanstad hebben een hoop mensuren aan het project besteed.

Marktvraag

GBC Zaanstad heeft een werkgroep Energietransitie, hier zijn onder andere ENGIE en M&O Techniek vertegenwoordigd. We maken dus gebruik van kennis en expertise binnen het netwerk.

Co-financieringsmogelijkheden

Een subsidie van de provincie Noord-Holland en van Gemeente Zaanstad.

Businesscase

Voor de ondernemers maakt Klimaatroute de businesscase inzichtelijk.
Voor het totale project (100 Energiescans) kunnen de investeringen (subisidies lokale overheden + bijdrage GBC Zaanstad) afgezet worden tegen de investeringen + impact van de ondernemers.


Foto & videoGebruikte tools & kennis

Voorbeeld rapportage energiescan Klimaatroute:
https://quickscan.klimaatroute.nl/report/voorbeeld-bedrijf-Zaanstad/


Contactgegevens

Contactpersoon Ruben Uitendaal
Organisatie GBC Zaanstad
E-mailadres zaanstad@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design