Gebiedssafari

Green Business Club Eindhoven Spoorzone organiseert sinds 2018 jaarlijks een gebiedssafari voor haar participanten. Tijdens een wandeling door de spoorzone wordt verteld over duurzame ontwikkelingen in het gebied. Participanten worden voorzien van informatie en leren elkaar kennen.

Locatie Eindhoven Spoorzone
Status project Wordt jaarlijks georganiseerd
Betrokken partijen participanten
Participanten leren elkaar als buren kennen en kunnen dit inzetten om het gebied te verduurzamen.

Facts & figures

Procescomplextiteit Eenvoudig
Investering in tijd In enkele weken
Investering in geld Onder € 1.000
Potentiële impact Klein
Schaalniveau Gebied
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair Energie Groen Mobiliteit & Bereikbaarheid
Energie besparing n.v.t.
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

GBC Eindhoven wil kennis delen over duurzame projecten in het gebied. Daarnaast worden evenementen georganiseerd om buurbedrijven elkaar te leren kennen.

Doelgroep

Participanten.

Wat

Een wandeling door het gebied.

Waarom

Op deze informele manier kan simpel informatie worden uitgewisseld.

Hoe

Per jaar wordt een thema gekozen, waarbij de programmamanager in samenspraak met het bestuur de organisatie op zich neemt.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Een thema kan bijdragen aan de kennisoverdracht.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Tijmen Jansen
Organisatie GBC Eindhoven Spoorzone
E-mailadres tijmen@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design