Projectdetails

Gebiedsbrede mobiliteitsaanpak Zuidas

In 2020 hebben CEO's van GBC-Zuidasparticipanten in het CEO-ontbijt met de wethouder Duurzaamheid van Gemeente Amsterdam besproken een gebiedsbrede mobiliteitsaanpak te willen starten om medewerkers veilig en duurzaam naar kantoor te laten komen, wanneer coronamaatregelen dit toestaan. Na de ondertekening van de Intentieverklaring Werkgeversaanpak Metropoolregio Amsterdam heeft GBC Zuidas het initiatief genomen om deze aanpak in Zuidas uit te rollen. Met samenwerkingspartners is binnen het platform voor duurzame mobiliteit Van A tot Zuidas een werkwijze ontstaan waarbij werkgevers worden ondersteund in hun aanpak. Hierbij wordt gefocust op het vermijden en spreiden van beweging, waarbij thuiswerken, spreiden over de dag en spreiden over de modaliteiten van belang zijn. Door middel van webinars en ronde tafels wordt kennis gedeeld en begeleiden experts de vraag van werkgevers.

Locatie Zuidas
Status project In ontwikkeling
Betrokken partijen Van A tot Zuidaspartners
Online meetings, thuiswerken, spitsmijden; zaken waar ook Green Business Club Zuidas voorheen hard aan moest trekken, zijn nu het nieuwe normaal.

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Over 2 jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Mobiliteit & Bereikbaarheid
CO2 besparing
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambities zijn helder, wat leren we tijden de coronacrisis van thuiswerken en wat willen we vasthouden nadat medewerkers weer terug kunnen naar kantoor. Duurzaamheidsambities en het bereikbaar houden van het gebied is de basis.

Doelgroep

Werkgevers

Wat

Kennisdeling via webinars, afspraken maken en verdieping door ronde tafels. Daarnaast wordt in individuele trajecten begeleiding geboden aan bedrijven door experts.

Waarom

Werkgevers worstelen met dezelfde vragen.

Hoe

Na een serie informerende webinars wordt de individuele begeleiding en de ronde tafels vormgegeven.

Planning

In 2021 wordt dit zo ver mogelijk doorgevoerd en waar mogelijk afgerond.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

nvt


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Diederik Imfeld
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres diederik@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design