Gebiedsbrede mobiliteitsaanpak Sloterdijken

GBC Amsterdam Sloterdijken is in 2021 opgericht en de projectgroep Mobiliteit brengt in kaart wat de behoeftes en mogelijkheden zijn om personenmobiliteit te verduurzamen en flexibiliseren. In samenwerking met Breikers en NS wordt dit per participant in kaart gebracht, zodat gezamenlijk projecten kunnen worden opgestart.

Locatie Amster Sloterdijken
Status project In ontwikkeling
Betrokken partijen Arup, Breikers, NS
Deze inventarisatie biedt de start van een gezamenlijke aanpak.

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Langer dan 5 jaar
Investering in geld € 5.000 - € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Mobiliteit & Bereikbaarheid Sociaal & Levendigheid
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambities zijn in 2021 nog niet concreet vastgesteld, maar het doel van het project is om in kaart te brengen welke kansen er liggen voor flexibilisering van het mobiliteitsbeleid.

Doelgroep

Participanten en andere bedrijven in Amsterdam Sloterdijken

Wat

Onderzoek naar reisgedrag aangevuld met een inventarisatie van de mobiliteitsoplossingen.

Waarom

De inventarisatie is nodig om data te hebben voor vervolgprojecten.

Hoe

Breikers en NS hebben veel kennis en kunnen participanten ondersteunen. De projectgroep coördineert de samenwerking.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Het project is in 2022 begonnen, dus lessen zijn er nog niet.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Ragna van Damme
Organisatie Green Business Club Amsterdam Sloterdijken
E-mailadres ragna@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design