Projectdetails

Gebiedsbrede mobiliteitsaanpak Rotterdam Alexander

Werkgevers in Rotterdam Alexander werken aan een veilige terugkeer van medewerkers van het gebied, waarbij duurzaamheidsambities en het bereikbaar houden van het gebied belangrijk blijven. Green Business Club Rotterdam Alexander en de Verkeersonderneming hebben verschillende webinars georganiseerd, onder andere met NS, om werkgevers te ondersteunen. Daarnaast wordt een gezamenlijke aanpak ontwikkeld. Het OV, inzet van Mobility as a Service en fietsstimulering zijn hierbij de pijlers.

Locatie Rotterdam Alexander
Status project In ontwikkeling
Betrokken partijen Verkeersonderneming, NS
Het gebied moet bereikbaar blijven en veiligheid van medewerkers is van groot belang. Daarom is het van belang om collectief toe te werken naar een gebiedsbrede aanpak ten aanzien van mobiliteit.

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Over 2 jaar
Investering in geld € 5.000 - € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Mobiliteit & Bereikbaarheid
CO2 besparing
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie is om te werken aan CO2-reductie en bereikbaarheid van het gebied te vergroten.

Doelgroep

Werkgevers in het gebied.

Wat

Kennissessies en samenwerkingen waarbij individuele werkgevers worden begeleid.

Waarom

De individuele begeleiding wordt gekoppeld aan gebiedsbrede aanpak, waardoor projecten als deelmobiliteit en fietsstimulering kunnen worden opgezet.

Hoe

Na informatieve webinars wordt in vervolgsessies toegewerkt naar concrete projecten en campagnes.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

nvt


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Carola Kalishoek
Organisatie GBC Rotterdam Alexander
E-mailadres carola@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design