E-bike Try-out Zuidas

Vanaf 2017 is jaarlijks aan medewerkers van Zuidasbedrijven de mogelijkheid geboden een e-bike uit te proberen. In 2017 stelden verschillende fietsbedrijven een fiets ter beschikking, in 2018 heeft GBC Zuidas de kosten op zich genomen om 20 medewerkers 2 weken te laten fietsen op een speed pedelec (45 km/u), in 2019 gold dit voor 56 Zuidassers. In 2020 en 2021 liep het aantal aanmeldingen af in verband met het thuiswerken. In 2022 hebben er meer dan 100 Zuidas medewerkers een e-bike of een speed pedelec uitgeprobeerd.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project In 2017 en 2018 gerealiseerd
Betrokken partijen Medewerkers van Houthoff, WTC Beheersmaatschappij, United I Trust, ABN AMRO, RBS, VU, VUMc, Optiver, Commerzbank, Dienst Zuidas hebben deelgenomen aan de pilot. Qicq n BINK fietsen hebben kosteloos of tegen gereduceerd tarief fietsen beschikbaar gesteld.
Ik doe er met de auto ongeveer even lang over als met de e-bike, maar nu de Boelelaan is afgesloten heb ik wel echt tijdwinst met de e-bike omdat ik niet in de file sta. De e-bike is fijn voor naar het werk omdat je minder hard hoeft te trappen, het is heel relaxed. Ik merkte dat ik minder gestrest op kantoor aankwam, en op de terugweg kwam ik minder gestrest thuis, vooral door het vermijden van die file. Het is ook een mooie rit van Ouderkerk a/d Amstel, langs de Amstel naar de Zuidas. Ik zou graag nog eens van Ouderkerk a/d Amstel naar Zuidas de speedbike willen uitproberen, dan kan ik op de fiets ook echt tijdwinst maken. Mark Hofstee Holtrop, United I Trust,

Facts & figures

Procescomplextiteit Eenvoudig
Investering in tijd In enkele weken
Investering in geld € 1.000 - € 5.000,
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Gebruik
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Mobiliteit & Bereikbaarheid
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Voor het waarborgen van de bereikbaarheid van Zuidas én verduurzamen van woon-werkverkeer, is de elektrische fiets een goed alternatief. Om gebruikers van Zuidas te enthousiasmeren voor dit vervoersmiddelen, is GBC Zuidas deze pilot gestart.

Doelgroep

GBC Zuidas participanten, maar ook medewerkers van andere bedrijven in Zuidas die interesse hebben, kunnen meedoen aan de pilot. Enige voorwaarde: zij moeten op dit moment nog met de auto (evt ov) van en naar Zuidas komen.

Wat

Enerzijds kan het gebruik van elektrische fietsen worden gestimuleerd door aanpassingen in het mobiliteitsbeleid van een werkgever. Anderzijds gaat het erom mensen uit de auto en op de fiets te krijgen, om hen door ervaring te overtuigen dat het een interessant alternatief is voor de auto.

Zuidassers wordt de mogelijkheid geboden twee weken een e-bike of speed-pedelec uit te proberen. Na afloop wordt door een enquete bekeken wat de resultaten zijn.

Waarom

Het aanbieden van elektrische fietsen aan werknemers, leidt niet altijd tot afname wanneer er gekozen moet worden voor een lease-auto of elektrische fiets. Door een proefperiode aan te bieden, is de kans groot dat werknemers wel kiezen voor dit duurzame alternatief.

Hoe

Geïnventariseerd of er interesse zou zijn voor deze pilot bij bedrijven. Contact gemaakt met aanbieders. Samen een "deal" en voorwaarden samengesteld, bijvoorbeeld het minimum aantal kilometers dat een deelnemer van het werk af moet wonen etc. Dit gecommuniceerd via eigen en externe kanalen. Ook de ervaringen achteraf opgetekend en gecommuniceerd om weer nieuwe deelnemers te trekken.

Planning

Een pilot traject duurt ongeveer twee maanden, met het regelen tevoren en vervolgens het uitproberen van de fiets en de afhandeling.

In 2022 liep het project van maart tot oktober.

Monitoring

Na afloop wordt de gebruiker een aantal vragen gesteld over hoe het is bevallen. In 2017 hebben twee van twaalf deelnemers een e-bike aangeschaft.
In 2018 overwegen 6 respondenten de aanschaf, 1 heeft het al gedaan. Het weer en de kosten van de e-bike zijn de belangrijkste redenen wel of geen gebruik te maken van een e-bike. 14,3% van de respondenten zou normaal gesproken gebruikmaken van de auto en heeft deze nu twee weken laten staan.
In 2022 overwoog 75% van de deelnemer aanschaf van een e-bike of speedpedelec of heeft dat al gedaan. Daarnaast zou 41% het interessant vinden als hun werkgever een lease regeling zou aanbieden. Ruim 46% van de respondenten wil dan ook dat GBC Zuidas inventariseert wat de mogelijkheden bij hun werkgever zijn.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Alert zijn op het daadwerkelijk gebruik van de fiets. Voorwaarden moeten worden gehandhaafd, het is niet de bedoeling dat men de fiets twee weken leent om er alleen in het weekend mee te gaan toeren.

Tips

Het is een mooi project dat veel enthousiaste reacties oplevert, maar er moet wel voldoende aandacht zijn voor de follow up, zodat het niet blijft bij een aantal mensen die een paar weken op een elektrische fiets hebben gefietst, maar dat er structureel iets mee gebeurt.

Kosten

Kosten zijn afhankelijk van de aanbieder.

Marktvraag

In 2019 heeft GBC Zuidas QicQ-Fietsen gevraagd de try-out te organiseren.

Businesscase

Een uitgewerkte business case ontbreekt, maar er kan zeker bespaard worden wanneer werknemers de auto verruilen voor de elektrische fiets.

Voor bedrijven in Zuidas is het verkleinen van de vloot lease-auto's financieel interessant. Parkeerplekken zijn schaars en duur. Daarnaast staat de bereikbaarheid onder druk: in 2018 wordt gestart met project Zuidasdok. Gesteld is dat er 3000 auto's uit de spits moeten om de vertraging acceptabel te houden. Deze bereikbaarheid heeft invloed op hoe aantrekkelijk het gebied is voor huurders en vastgoedeigenaren.

Door het aanbieden van andere modaliteiten aan werknemers wordt bijgedragen aan de bereikbaarheid en kan de vloot teruggebracht worden. Dit project draagt daaraan bij.


Foto & videoGebruikte tools & kennis

E-bike test 2016 van de Fietsersbond: http://www.fietsersbond.nl/de-fiets/fietssoorten/elektrische-fietsen/elektrische-fietsen-testen/test-2016#.WByuLi3hDIU 


Contactgegevens

Contactpersoon Margje Polman Tuin
Organisatie Green Business Club Zuidas
E-mailadres margje@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0622944488

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design