Duurzaamheidsverslag Zuidas

Sinds 2012 publiceert Green Business Club Zuidas ieder jaar, samen met stichting Hello Zuidas en Zuidas – gemeente Amsterdam, een gebiedsbreed Duurzaamheidsverslag. Dit uitgebreide verslag behelst een zo compleet mogelijke verzameling van alle duurzame initiatieven die in een jaar in het gebied hebben plaatsgevonden, geïllustreerd met infographics, foto’s en interviews.

Locatie Zuidas, Amsterdam
Status project Het Duurzaamheidsverslag wordt elk jaar uitgebracht
Betrokken partijen Hello Zuidas, Zuidas - gemeente Amsterdam, GBC Zuidas
"Hoe dan ook is het goed om eens bij het begrip ‘Duurzaamheid’ stil te staan: wat betekent duurzaamheid voor uw organisatie, voor u als individu? Passen de maatregelen en initiatieven die uw bedrijf in dit kader neemt, binnen uw definitie? We hopen u met dit verslag te inspireren, tot nadenken over duurzaamheid, en vooral tot concrete acties die daadwerkelijk bijdragen aan de verduurzaming van Zuidas." (uit: Editorial Maartje Oome 2015) -

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld € 5.000 - € 25.000
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair Energie Groen Mobiliteit & Bereikbaarheid Sociaal & Levendigheid Voedsel & Gezondheid Water
Energie besparing n.v.t.
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering Door een bijdrage leveren aan het Duurzaamheidsverslag, kunnen organisaties en gebieden hun duurzame resultaten inzichtelijk maken

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Het doel van het Duurzaamheidsverslag is het zichtbaar maken en op die manier promoten van duurzaamheid in het gebied. Ook wordt het duurzaamheidsverslag gebruikt als meetinstrument om de ontwikkelingen en vorderingen in de loop der jaren in kaart te brengen.

Doelgroep

Bedrijven, organisaties, lokale overheden in Zuidas

Wat

Het verslag bestaat uit de hoofdstukken Mobiliteit, Energie, Openbare Ruimte, Water en Groen, Afval, Gebouwen en Maatschappij. Ieder hoofdstuk bevat een uitgebreide update over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de hieraan gekoppelde ambities en het beleid. Dit gaat gepaard met cases vanuit de bedrijven in Zuidas en de drie genoemde initiatiefnemers. Bedrijven in Zuidas leveren ieder jaar zelf de cases aan. In de loop van de jaren heeft het Duurzaamheidsverslag Zuidas een bepaalde bekendheid en status gekregen, waardoor meer en meer bedrijven hun cases insturen ter publicatie.

Ook de presentatie van het verslag, dat altijd een feestelijk event is, wordt steeds drukker bezocht. De presentatie van de vorige editie, 2016 vond plaats in het nieuwe gebouw van Akzo Nobel en trok zo’n 200 bezoekers.

Waarom

Door het uitbrengen van een Duurzaamheidsverslag worden door behaalde resultaten op een laagdrempelige manier gepresenteerd.

Hoe

GBC Zuidas, Hello Zuidas en Zuidas - gemeente Amsterdam werken samen aan het Duurzaamheidsverslag. Bij bedrijven, instellingen en organisaties in het gebied worden behaalde resultaten opgehaald. Deze worden door een aantal redacteuren aangeleverd. De eindverantwoordelijkheid ligt bij een aangestelde eindredacteur. De vormgeving ligt in hadden van een grafisch ontwerpbureau. Op deze manier is professionaliteit gewaarborgd.

Planning

In Q4 worden behaalde resultaten opgehaald. Stukken worden voor het eind van het kalenderjaar aangeleverd. In daaropvolgend Q1 wordt de redactie gedaan en wordt het Duurzaamheidsverslag opgemaakt. In Q2 is de presentatie van het verslag, waarvoor een feestelijk evenement wordt georganiseerd.

Monitoring

Het Duurzaamheidsverslag doet dienst als monitoringsmiddel. Doordat er elk jaar een verslag wordt uitgebracht, wordt de duurzame status van het gebied inzichtelijk gemaakt.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Het is wenselijk om eea zo concreet mogelijk te vertellen en zo veel mogelijk cijfers te communiceren. Het kan lastig zijn die laatsten naar boven te krijgen. Het is in die zin handig om hier op tijd mee te beginnen en er eventueel een stagiair oid op te zetten. Ook is het handig om door het hele jaar heen al info op te slaan.

Tips

Zie boven

Kosten

Uren hoofdredacteur en schrijvers van de betreffende hoofdstukken, uren vormgever en drukkosten. Evenement presentatie. Alles bij elkaar een kleine 15.000 euro

Marktvraag

-

Co-financieringsmogelijkheden

Kosten worden gedeeld door de drie initiatiefnemers.


Foto & video


Downloads

Persbericht Presentatie Duurzaamheidsverslag 2014
Persbericht Presentatie Duurzaamheidsverslag 2015


Gebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Maartje Oome
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres maartje@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 06-41459542

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design