Containing Mushrooms

In een container midden in Zuidas wordt op koffiedik van o.a. Accenture en VUmc oesterzwammen gekweekt, welke door de cateraar van dat zelfde bedrijf verwerkt worden in de lunch. Het project is een voorbeeld van circulariteit op kleine schaal.

Locatie Boeletuin, Zuidas
Status project Het project is gerealiseerd: de oesterzwammen worden gekweekt op het koffiedik van een participant GBC Zuidas. Wel onderzoekt de initiatiefneemster de mogelijkheden voor een sluitende business case.
Betrokken partijen Marleen Sijpestijn, initiatiefneemers Containing Mushroom
Op kleine schaal een voorbeeld geven van circulariteit: het kofiedik heeft nog waarde en wordt gebruikt als voedingsbodem voor de oesterzwammen, welke weer eindigen in de maaltijden van de cateraar. Containing Mushrooms is bedoeld ter inspiratie.

Facts & figures

Procescomplextiteit Eenvoudig
Investering in tijd In enkele weken
Investering in geld € 1.000 - € 5.000,
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair Voedsel & Gezondheid
CO2 besparing < 250 kg CO2 per jaar
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Het project past bij de ambitie om zoveel mogelijk afval te scheiden én te recyclen. Deze ambities zijn te vinden in de ambitieverklaring GBC Zuidas, welke in 2015 door CEO's van participerende bedrijven is ondertekend.

Daarnaast past het bij de huidige ambitie van GBC Zuidas om circulariteit een plek te geven in het duurzaamheidsprogramma. Deze ambitie wordt momenteel verder uitgewerkt.

Doelgroep

Bedrijven op Zuidas.

Wat

De samenwerking is gezocht met de startup van Marleen Sijpestijn. Zij was voor haar idee op zoek naar financiering en kennispartners. Begin 2015 hield Marleen een pitch in de projectgroepbijeenkomst Afval van GBC Zuidas, waarop diverse bedrijven enthousiast reageerden.

GBC Zuidas heeft Containing Mushrooms vervolgens mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage, kennis en het aandragen van samenwerkingspartners.

Waarom

Containing Mushrooms inspireert, ondanks haar kleinschaligheid, bedrijven en individuen na te denken over circulaire oplossingen. GBC Zuidas wilde het project graag omarmen om te laten zien dat er lokaal oplossingen zijn voor afval en hergebruik van grondstoffen. Dergelijke kleinschalige oplossingen moeten aanzetten tot een nieuwe manier van nadenken met grootschalige circulaire oplossingen als gevolg.

Hoe

1. Omarmen van innovatief idee van een startup.
2. Koppelen met bedrijven die het initiatief kunnen ondersteunen met kennis en middelen (in dit geval gft-afval).
3. Het GBC-netwerk inzetten voor communicatie, financiële bijdrage en meedenken met het verdere proces.

Planning

Vanaf het moment dat GBC Zuidas betrokken raakte bij Containing Mushrooms, is het project binnen een half jaar gerealiseerd. Dat wil zeggen: toen raakte de financiering rond en waren er voldoende betrokken partijen die afval leverden en afnemers van de oesterzwammen. Voor die tijd had Marleen Sijpestijn wel al een businessplan gereed en een plek geregeld waar ze haar containers kon plaatsen.

Monitoring

Voor Marleen is het een behoorlijke uitdaging om het project rendabel te maken. Ze is intussen ook workshops gaan verzorgen en probeert op te schalen. Hierin loopt ze nog aan tegen praktische beperkingen. GBC Zuidas probeert met haar mee te denken over oplossingen.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

- Vooraf nog kritischer meekijken met het businessmodel, zodat het op de lange termijn voor de startup een haalbaar verhaal blijft. Hiervoor de kennis en expertise inzetten van de betrokken participanten.

Tips

- Heel leuk om als GBC samen te werken moet zo'n enthousiaste startup!
- Erg mooi om te zien hoe Marleen zich daadwerkelijk gesteund voelde door ons netwerk bij de oprichting van haar initiatief.
- Organiseer bijeenkomsten/vergaderingen bij de vestigingsplek van de startup. Om zo voor meer feeling onder de participanten te zorgen met het project.

Kosten

De kosten zaten hem in een fincanciele bijdrage aan het initiatief. Uiteraard afhankelijk van wat de GBC als stichting kan en wil dragen.

Marktvraag

N.v.t.

Co-financieringsmogelijkheden

N.v.t.

Businesscase

N.v.t.: GBC Zuidas hoefde niets terug te zien van de gedane investering.


Foto & videoGebruikte tools & kennis

http://www.containingmushrooms.nl/workshop/

 


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0619079418

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design