Complimentenpoort

Complimenten… als mensen vinden we het vaak lastig om ze uit te delen. Terwijl ze zo’n positief effect op ons hebben. Gelukkig is daar vanaf vandaag: de Complimentenpoort op station Utrecht Centraal! Bij de in- en uitgang van Hoog Catharijne, aan de kant van het Moreelsepark, deelt de Complimentenpoort complimenten uit aan iedereen die er onderdoor loopt.

Locatie Moreelsepark, Utrecht
Status project Gerealiseerd
Betrokken partijen GBCU, HIK Ontwerpers, Makelaars van de Tussentijd, Ondernemersfonds Utrecht , Gemeente Utrecht, Hoog Catharijne
“Iedereen verdient wel eens een compliment en met het geven ervan willen we het publiek wat dagelijks in, om en langs het station komt, een fijn en ‘welkom in Utrecht’-gevoel geven”. Maaike Wilmink, namens de Gemeente Utrecht participant in de GBCU en toenmalig voorzitter van de werkgroep Levendig

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd In 3 maanden
Investering in geld € 5.000 - € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Straat
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Sociaal & Levendigheid
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering nvt

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De werkgroep Levendig van de GBCU heeft als (lange termijn) doelstelling een bijdrage te leveren aan het tijdelijk en (semi)permanent verlevendigen van stationsgebied Utrecht Centraal.
Station Utrecht Centraal is een openbaar vervoerhub waar mensen niet alleen doorheen reizen, maar ook steeds meer verblijven. Om te winkelen, te eten, te slapen, voor cultuur of als ontmoetingsplek. Het gebied is alleen nog onvoldoende ingericht voor deze functie. Als Green Business Club Utrecht willen we daarom zowel tijdens als ná de verbouwingen in en rondom Utrecht Centraal bijdragen aan een levendige en (sociaal) veilige verblijfsplek.

De Complimentenpoort is één van de projecten die in dit kader is gerealiseerd om mensen iedere dag een glimlach op het gezicht te bezorgen op een onverwachte plek én op een onverwacht moment.

Doelgroep

Iedereen die dagelijks in, om en langs station Utrecht Centraal komt: mensen die in het gebied werken, bezoekers en inwoners van Utrecht, toevallige passanten, et cetera!

Wat

Het realiseren van een Complimentenpoort.

Waarom

De Complimentenpoort tovert een lach op het gezicht van voorbijgangers. De eisen die aan het begin van de projectfase werden gesteld aan het ontwerp van een sociale/levendige plek waren vrij uiteenlopend. Vanuit de werkgroep Levendig moest het uiteindelijke ontwerp een duidelijke meerwaarde voor het gebied hebben, maar vanuit de Gemeente Utrecht mocht er geen extra verrommeling ontstaan. De Complimentenpoort voldeed aan al die eisen: het is speels, interactief en daarnaast nog eens hufterproof.

Hoe

De werkgroep heeft een ontwerpprijsvraag opgesteld waarbij 5 ontwerpbureaus waren gevraagd om een plan te maken voor een fysieke ingreep in het stationsgebied. De vijf inzenders hebben ieder aan de werkgroep hun plan toegelicht in een presentatie. De werkgroepleden hebben vervolgens gestemd aan de hand van een aantal vooraf opgestelde criteria. De Complimentenpoort kwam met meeste stemmen als winnaar uit de bus.

Planning

Winter 2016/ 2017: ontwerpwedstrijd
Voorjaar 2017: voorbereiding plaatsing, vergunning, productie, etc
Najaar 2017: plaatsing
Voorjaar 2018: verlenging van huurperiode

Monitoring

De doelstelling om bij te dragen aan een (tijdelijke) verlevendiging van het stationsgebied is absoluut gehaald! We kregen toentertijd dagelijks en nu nog af en toe hele positieve reacties van mensen. Juist omdat het zo’n succes is, blijft de poort nog zeker een jaar staan!

Beheer & gebruik

Het onderhoud en beheer van de poort ligt bij HIK Ontwerpers – dit is ook verwerkt in het huurbedrag van de Complimentenpoort.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Iets in de openbare ruimte laten plaatsen vereist goed overleg en toestemming van de Gemeente. Zeker in een gebied dat aan zoveel veranderingen onderhevig is. Neem hier dan ook ruim de tijd voor.

Tips

Zorg voor goed overleg met de Gemeente en ontwerpers. Zorg dat omgevingseisen vanuit Gemeente van te voren duidelijk zijn. Zorg voor een directe aansturing vanuit de werkgroep om het gevoel van eigenaarschap te behouden.

Marktvraag

We hebben op basis van ontwerpers uit het netwerk van de Makelaars van de Tussentijd een selectie gemaakt. Hierbij was het van belang dat de gevraagde ontwerpers ervaring hadden met ontwerpen voor de openbare ruimte.

Co-financieringsmogelijkheden

Financiering door het Ondernemersfonds Utrecht

Businesscase

nvt


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Judith Sterkenburg
Organisatie GBC Utrecht Centraal
E-mailadres judith@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0611227155

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design