Collectieve inzet Ebikes

Inzet collectieve Ebikes op de bedrijventerreinen langs de A12 in Duiven

Locatie Duiven - bedrijventerrein
Status project Implementatie via pilot
Betrokken partijen Gezamenlijke bedrijven, Stichting Groene Allianties
"We willen graag dat onze medewerkers meer op de fiets stappen, dat is gezond, maar verlicht ook onze parkeerdruk. Op deze manier kunnen we ze een elektrische fiets laten uitproberen en met jullie hulp een bijbehorende campagne voeren." Indufil - Ton Huberts

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld € 5.000 - € 25.000
Potentiële impact Klein
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie Mobiliteit & Bereikbaarheid Voedsel & Gezondheid
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing < 250 kg CO2 per jaar
Bijdrage mvo/certificering Nee

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Terugdringen autogebruik. Verbeteren gezondheid medewerkers. Parkeerdruk verminderen.

Doelgroep

Medewerkers van ondernemingen. Klanten van hotels.

Wat

Collectieve inzet Ebike. Kleinschalige pilot gestart. Indien succesvol volgt een brede uitrol.

Waarom

Past binnen de brede ambitie van Groene Allianties om de bereikbaarheid te verbeteren en gelijktijdig het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.

Hoe

1. Commitment verkregen van de ondernemers op het bedrijventerrein. 2. Aanbieder en leasemaatschappij geselecteerd. 3. Ondernemers ondersteund met marketing.

Planning

6 maanden

Monitoring

Via een reserveringssysteem.

Beheer & gebruik

Via leasemaatschappij.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Ga voor kwaliteit boven kwantiteit.

Tips

Betrek lokale leveranciers in de oplossing / levering van producten. Goed voor het draagvlak. Blijf te allen tijde zakelijk/commercieel, ook al gebeurt alles onder de vlag van verduurzaming en MVO.

Kosten

Kosten voor inventarisatie bij de ondernemers.

Marktvraag

Ebike is aangeschaft via lokale aanbieders. Groene Allianties biedt de Ebikes aan via een leaseconstructie

Co-financieringsmogelijkheden

Ja, Overheidsbijdrage via de provincie. Deze is nog niet verkregen.

Businesscase

De Ebikes worden verhuurd aan de gebruikers. In de huuropbrengst zit een marge voor Groene Allianties.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Rob Soeters
Organisatie Groene Allianties
E-mailadres rob.soeters@groeneallianties.nl
Telefoonnummer -

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design