Projectdetails

Collectief PV

Collectieve inzet zonnepanelen door de bedrijven van Groene Allianties.

Locatie Bedrijventerreinen langs de A12 in Duiven
Status project Implementatie
Betrokken partijen Gezamenlijke bedrijven, Stichting Groene Allianties
"We willen graag investeren in duurzame opwek voor eigen gebruik, echter de terugverdientijd met PV-panelen is echt veel te lang. Bij ons komt dat doordat we onze elektriciteit echt heel scherp inkopen." Maarten Legters, Synerlogic

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Over 2 jaar
Investering in geld € 5.000 - € 25.000
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie
Energie besparing Energieleverend
CO2 besparing < 23 ton CO2 per jaar
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Gezamenlijke opwekking van duurzame elektriciteit door de ondernemers van het bedrijventerrein langs de A12.

Doelgroep

Het project is gestart voor en door de ondernemers, zowel huurders als vastgoedeigenaren.

Wat

Installatie zonnepanelen op platte daken en leegstaande percelen in het bedrijventerrein.

Waarom

Past in de ambitie van Groene Allianties om de noodzakelijke energie duurzaam en lokaal op te wekken.

Hoe

De voorfinanciering is gedaan door de lokale ondernemers. Het onderzoek naar de haalbaarheid is uitgevoerd door een externe partij.
Hierna zijn de individuele cases en oplossingen doorgesproken met de ondernemers.

Planning

Het project heeft ca. 6 maanden gekost.

Monitoring

Businesscase is opgesteld o.b.v. energiegebruik en energieopbrengst. Monitoring ligt bij de bedrijven zelf.

Beheer & gebruik

Via ondernemers die er gebruik van maken en de externe partij.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Vooraf goed in kaart brengen wie de vastgoedeigenaren zijn en waar deze gevestigd zijn (regionaal, landelijk, buitenland).

Tips

Succesfactor: er worden verschillende investeringsmodellen aangeboden aan de bedrijven. Van volledige eigen investering en eigendom van het bedrijf tot uitsluitend verhuur van eigen dak met volledige eigendom, installatie en beheer door externe partij.

Kosten

Kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Patrick Son
Organisatie Groene Allianties
E-mailadres patrick.son@alliander.com
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design