Circular Office Supplies

Het project Circular Office Supplies is in het leven geroepen naar aanleiding van de Green Business Challenge, waarbij de challengers al een aantal successen boekten door bedrijven circulaire producten te laten inkopen. Twee studenten van de VU zijn aangesteld om bedrijven te helpen met het circulair inkopen van kantoorartikelen en het samenstellen van een catalogus met circulaire kantoorartikelen.
De studenten hebben in de pilot een brede overview (van kantoorartikelen tot meubilair) gemaakt voor Funding Circle en Meelunie. Na een eerste gesprek werkten ze een maand aan deze overview. Na een half jaar wordt gekeken of de bedrijven andere producten hebben ingekocht.
Daarnaast wordt gewerkt aan een online tool waar inkopers direct circulaire artikelen kunnen vinden.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project Het project COS is opgezet en de eerste twee pilots zijn uitgevoerd
Betrokken partijen CBRE, Akzo Nobel, Inbo, Loyens & Loeff, Meelunie en Funding Circle hebben al meegedaan, Green Office VU heeft meegewerkt aan de uitrol
Met veel kleine, eenvoudige veranderingen kun je grote impact maken. COS beweegt bedrijven om bekers, pennen, inkt-cartridges en koffie te vervangen door duurzame artikelen. Bedenk hoeveel verschil je hiermee kunt maken, als je hiermee doorgaat en dit bij steeds meer bedrijven, met steeds meer artikelen doet! Eline Kik, GBC Zuidas

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Over 2 jaar
Investering in geld € 1.000 - € 5.000,
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering Kan meetellen in het kader van afvalreductie en recycling

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie is om zo veel mogelijk kantoor- en gebruiksartikelen in kantoren in Zuidas circulair te maken en daarmee afval te verminderen en meer te recyclen.

Doelgroep

De doelgroep zijn alle bedrijven in het gebied die nog producten gebruiken die niet duurzaam zijn, en waar een duurzamer alternatief voor bestaat.

Wat

De studentconsultants maken een online tool waar inkopers binnen verschillende productgroepen (kantoorartikelen, meubilair, hygiëne) kunnen kiezen voor meer duurzame tot geheel circulaire alternatieven. Daarnaast leveren de studentconsultants maatwerk voor bedrijven die meer circulair willen inkopen. Door tijdens een gesprek met inkopers de wensen te verkennen, kan worden gewerkt aan een bruikbare overview voor het bedrijf.

Waarom

Maatwerk is voor veel bedrijven noodzakelijk.

Hoe

Door middel van een vragenlijst die men doorneemt met een medewerker van bijvoorbeeld facilitair, of een office manager, worden producten opgespoord die niet duurzaam zijn of duurzamer kunnen. Aan de hand van deze resultaten kijken de consultants samen met de medewerker wat men gaat vervangen en hoe. De consultants nemen samples mee naar de afspraak om het bedrijf kennis te laten maken met de duurzame alternatieven.

Planning

Het project van de Green Business Challenge duurde in eerste instantie vijf maanden, omdat binnen de Green Business Challenge een tijdsbestek van vijf maanden geldt. Omdat dit een succesvol project was, is besloten het voort te zetten. Het kostte een klein jaar om dit te organiseren, en samen met Green Office VU studenten te selecteren die dit op gingen pakken. De consultants hebben ongeveer een half jaar nodig gehad (niet full time) om een uitgebreide catalogus samen te stellen. Daarna zijn twee pilots gedraaid, waarmee kennis is opgedaan over de wensen van bedrijven. Tijdens en na de pilots is gewerkt aan de online tool. Ook worden andere bedrijven opgeroepen mee te doen.

Monitoring

Van alle participanten kan worden uitgezocht welke producten op dit moment gebruikt worden en of er bereidheid is over te stappen naar een duurzamer of circulair product.

Beheer & gebruik

Binnen GBC Zuidas wordt tijd vrijgemaakt om dit project verder te brengen.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Maatwerk is noodzakelijk. Het niveau van circulair inkopen is zeer uiteenlopend.

Kosten

Er zijn voor de bedrijven soms kosten verbonden aan de meer duurzame producten, maar lang niet altijd. Een bedrijf moet soms bereid zijn om wat meer geld uit te geven aan duurzame producten.
Voor GBC zitten de kosten in de vergoeding voor de consultants.


Foto & video


Downloads

flowchart circulaire artikelen


Gebruikte tools & kennis

The Circle Flowchart, zie Downloads


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design