Circular Furniture Design Challenge

In 2019 organiseerde Green Business Club Zaanstad de eerste Circular Furniture Designchallenge om praktisch aan de slag te gaan met de circulaire economie. Studenten van het Hout- en Meubileringscollege hebben in een lesmodule met producten van Forbo Flooring en GZ OfficeXperience als basis nieuwe producten gemaakt. Met deze challenge leerden de studenten werken met gebruikte materialen. De winnaar presenteerde haar product tijdens het WasteBuildevent in RAI Amsterdam.

Locatie Zaanstad
Status project Wordt jaarlijks georganiseerd
Betrokken partijen Waste Build, Hout- en Meubileringscollege, Forbo Flooring en GZ OfficeXperience
De circular furniture design challenge verbindt onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar op praktische wijze.

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd In 3 maanden
Investering in geld € 1.000 - € 5.000,
Potentiële impact Klein
Schaalniveau Stad
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie was om onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar te verbinden om hiermee restproducten een nieuw leven te geven Dit draagt bij aan het lokaal sluiten van ketens.

Doelgroep

Studenten van lokale onderwijsinstellingen

Wat

GBC Zaanstad daagde de derdejaarsstudenten van het HMC College gedurende 10 weken uit om met bestaand materiaal uit reststromen van vloerbedekking fabrikant Forbo en kantoorinrichter GZ een vernieuwend, duurzaam circulair en functioneel object te ontwerpen. Ze konden gebruik maken van verschillende materialen die Forbo en GZ ter beschikking hadden gesteld zoals: jute(pluis), reststromen Marmoleum, onderstellen en tafelbladen, schoolmeubilair, oude stoelen en onderdelen van kasten. Ze werden begeleid door kennisspecialisten en designers van Forbo en GZ.

Waarom

Studenten leren meer over de circulaire economie en over hergebruik.

Hoe

Forbo Flooring en GZ Office leverden kennis en materialen, HMC begeleidde de studenten en Forbo Flooring bood ruimte tijdens het Waste Buildevent in RAI Amsterdam waar de resultaten werden gepresenteerd.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Het kost tijd om contact te leggen met het onderwijs, omdat het moet passen in het studiejaar.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Jantine Konijn
Organisatie GBC Zaanstad
E-mailadres jantine@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design