Circular Experience Tour

Een audiotour rondom het thema duurzaamheid en circulariteit. Deze tour leidt mensen (in principe alle doelgroepen met interesse voor duurzaamheid/circulariteit) door het natuurgebied De Bretten en vertelt over circulaire economie in de omgeving én over circulariteit die in de natuur te zien is. Het maakt duidelijk hoe de natuur een voorbeeldfunctie vervult voor circulaire economie bij bedrijven. Het tot stand brengen van de audiotour gebeurt door studenten in samenwerking met ondernemers. De mensen die de tour lopen, zullen circulariteit beleven door de ogen van de jeugd.

Locatie Amsterdam Sloterdijken
Status project
Betrokken partijen Het project Circular Experience Tour is opgepakt als samenwerking tussen Green Business Club Sloterdijken en LaBGreen De Bretten van Gemeente Amsterdam. Plastic Recycling Amsterdam (PRA )/ Milieu Service Nederland (MSN), ROCvA Tuinpark De Groote Braak
Het maakt duidelijk hoe de natuur een voorbeeldfunctie vervult voor circulaire economie bij bedrijven.

Facts & figures

Procescomplextiteit Eenvoudig
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld € 5.000 - € 25.000
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Stad
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair Energie Groen
Energie besparing n.v.t.
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

- De werkgroep Circulair van de GBC Sloterdijken heeft als (lange termijn) doelstelling om bij te dragen aan de ambities van gemeente om in 2050 volledig circulair te zijn.
- Het past bij de ambities van LaBGreen De Bretten (Gemeente Amsterdam) om het belang van de natuur op uiteenlopende manieren te laten zien.
- Het creëert meerwaarde voor ondernemers in het gebied, daar zij een rol spelen in het leerproces van de studenten.
- Als laatste is het onderdeel van een 9-weeks leertraject waarin studenten leren over circulaire economie en duurzaamheid.

Doelgroep

Voor duurzame ondernemers in het gebied en studenten / jongeren. Duurzame ondernemers kunnen hun kennis delen en jongeren inspireren wat circulaire economie en duurzaamheid inhoudt.

Wat

Het realiseren van een audiotour gemaakt door studenten in samenwerking met ondernemers.

Waarom

De reden dat het bijdraagt aan de circulaire ambities van de stad, is doordat het zowel het algemene bewustzijn (alle doelgroepen) over circulaire economie en afval/grondstoffen vergroot als specifiek in het Sloterdijken gebied een groot bereik kan hebben om ondernemers te inspireren over circulaire economie.
Daarbij zien wij jongeren als een groot onderdeel van oplossingen in de toekomst en willen hen om deze reden een rol te laten spelen. Het betrekken van jongeren kan vervolgens weer een uitwaaier-effect veroorzaken. Daarnaast is een belangrijke stap die aan oplossingen en verandering voorafgaat bewustwording en inspiratie. Middels dit traject leren jongeren /studenten van ondernemers in het Sloterdijken gebied. Op participerende en explorerende wijze maken zij kennis met circulaire economie en wat het inhoudt. Door een bijdrage te leveren aan het maken van een item voor een audiotour kunnen zij eveneens de jeugd en volwassenen in hun omgeving betrekken de tour te gaan doen.

Hoe

Het geheel maakt deel uit van een 9-weeks leerprogramma van het ROC van Amsterdam van circa negen weken, drie uur per week. Ondernemers/professionals van een bedrijf inspireren de studenten en geven hen een rondleiding, uitleg en inspirerende activiteiten. In groepjes van circa vier studenten beleven de studenten een interessant traject over circulaire economie, grondstoffen en afval. Aan het eind van het traject werken zij toe naar de eindpresentatie, welke bestaat uit audio-materiaal aangevuld met visueel materiaal, wat input is voor de publieke audiotour.

De audiotour zal bestaan uit een aantal (minimaal vier, maximaal twintig á dertig) items behorende bij afzonderlijke thema’s en praktijkvoorbeelden van circulaire economie / duurzaamheid. Daarbij wordt er steeds de relatie gelegd met wat er in De Bretten te zien is. Elk item is gekoppeld aan een bepaalde fysieke plek op de route, bijvoorbeeld bij een boom of bij een afvalbak. Wanneer mensen de tour lopen, krijgen ze automatisch op de betreffende plek het bijbehorende audiofragment (item) te horen (via izi.travel, werkt via GPS).

Planning

Maart t/m juli 2021: Blauwdruk traject
September 2021: Concreet vormgeven traject
November 2021 t/m Januari 2022: Uitrol traject
Februari 2022: Vastleggen learnings


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

De lessons learned volgen.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Ragna van Damme
Organisatie Green Business Club Amsterdam Sloterdijken
E-mailadres ragna@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design