Circulaire en lokale afvalverwerking

Green Business Club Rotterdam Alexander zet in op lokale afvalverwerking. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt onderzocht of een samenwerking mogelijk is met GroenCollect BV, een Rotterdams initiatief waarbij werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt ervaring op kunnen doen en waarbij afval zo veel mogelijk lokaal wordt verwerkt. Eerste stap is een onderzoek naar afvalstromen bij de participanten van GBC Rotterdam Alexander. Daarnaast wordt een locatie gezocht in het gebied van waaruit GroenCollect kan werken.

Locatie Rotterdam Prins Alexander
Status project Het project is in voorbereiding (medio 2018)
Betrokken partijen GroenCollect bv, Gemeente Rotterdam
GBC Rotterdam werkt aan een bereikbaar en sociaal gebied waarbij afval lokaal wordt verwerkt tot grondstoffen.

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld € 5.000 - € 25.000
Potentiële impact Zeer groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair Mobiliteit & Bereikbaarheid Sociaal & Levendigheid
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Lokale afvalverwerking door werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doelgroep

Participanten van GBC Rotterdam Alexander

Wat

Eerst wordt uitgezocht welke afvalstromen er zijn, waarna een samenwerking kan worden opgestart.

Waarom

Het draagt bij aan een bereikbaar gebied en vermindert CO2 uitstoot.

Hoe

Onderzoek, samenwerking en uitvoering door een externe partij.

Planning

De planning wordt nog gemaakt.

Monitoring

Evaluatie zal plaatsvinden.

Beheer & gebruik

GroenCollect organiseert de uitvoering.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Nog niet van toepassing

Tips

Nog niet van toepassing

Kosten

Nog niet van toepassing

Marktvraag

GroenCollect is een lokaal bedrijf.

Co-financieringsmogelijkheden

Nog niet van toepassing

Businesscase

Nog niet van toepassing


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Diederik Imfeld
Organisatie GBC Nederland
E-mailadres diederik@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0614035405

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design