CEO-Ontbijt GBC Zuidas

Jaarlijks organiseert Green Business Club Zuidas een CEO-ontbijt voor haar participanten. In 2020 zijn ze te gast bij Houthoff. Met het oog op de Covid-19 maatregelen wordt het ontbijt verplaatst naar het najaar van 2020, een datum volgt. CEO’s schuiven aan om de stand van zaken en plannen op het gebied van verduurzaming te bespreken. Ook wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid van Amsterdam Marieke van Doorninck is aanwezig.

Dit is het het zevende CEO-Ontbijt. Eerder waren ze onder andere te gast bij ABN AMRO, Vrije Universiteit, Loyens & Loeff en Accenture. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst wordt kort stil gestaan bij een aantal lopende projecten en wordt input opgehaald. Welke gezamenlijke ambities zijn er voor verdere verduurzaming van Zuidas? In 2015 werd de Ambitieverklaring ondertekend, bedoeld als leidraad voor de projecten.

Vanaf 2018 starten participanten met projecten die bij moeten dragen aan het verminderen en vergroenen van logistieke bewegingen van en naar het gebied. Tijdens het CEO-Ontbijt van 2018 is de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekend. Hier zijn verschillende concrete projecten uit voortgekomen.

In 2019 kwam daar een focus op afval bij. Dit keer is met een kerngroep van een aantal bedrijven een veelomvattende Zero Waste Zuidas overeenkomst opgesteld, waarbij wordt toegewerkt naar een Zuidas zónder restafval in 2030, waarbij alle reststromen zo lokaal en zo hoogwaardig mogelijk worden verwerkt. Hier hebben 27 organisaties zich aan gecommiteerd.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project Het ontbijt wordt sinds 2013 ieder jaar georganiseerd
Betrokken partijen
‘Zuidas gaat de komende jaren flink op de schop en dat zal grote gevolgen hebben voor de bereikbaarheid. Ik zie dit als een uitgelezen kans om van de nood een deugd te maken: we móeten nu aan de slag. Bedrijven, vervoerders en de gemeente moeten hun krachten bundelen om slimme oplossingen te ontwikkelen. Hier huist immers de kennis en ervaring om de mobiliteit van de toekomst vorm te geven. Zuidas is de plek waar we oplossingen bedenken die wereldwijd succes gaan hebben.’ Wethouder Pieter Litjens tijdens het CEO ontbijt 2016

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Onder € 250
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair Energie Groen Mobiliteit & Bereikbaarheid Sociaal & Levendigheid Voedsel & Gezondheid Water
Energie besparing n.v.t.
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Duurzaamheid op CEO niveau op de agenda krijgen, zorgen dat de mensen die de beslissingen nemen de urgentie van duurzame maatregelen inzien, samenwerking stimuleren.

Doelgroep

CEO's van GBC Zuidas participanten

Wat

Gezamenlijk ontbijt van 08.00 tot 09.30 uur met sprekers, updates en discussie.

Waarom

Het is lastig om een tijdstip te vinden waarop alle CEO's beschikbaar zijn, om 08.00 uur heeft men meestal nog geen meetings.

Hoe

Ruim te voren plannen, inhoudelijk een sterk programma aanbieden, nabellen zodat toegezegde aanwezigheid niet vrijblijvend is.

Planning

Ongeveer een half jaar


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

-

Tips

Het is belangrijk dat CEO's het nut van deze bijeenkomst inzien, dus er moet een sterk programma zijn. het is ook heel belangrijk dat zo veel mogelijk CEO's komen, en er een sfeer ontstaat van "je moet er bij zijn". Dus: ruim tevoren plannen en zorgen dat er invloedrijke sprekers op het programma staan. Ook zorgen dat een aantal CEO's zelf updates geven.

Kosten

Er zijn kosten voor het ontbijt, maar met een beetje geluk kun je regelen dat de participant die gastheer is, dit ook aanbiedt.


Foto & video


Downloads

Persbericht CEO ontbijt 2015
Persbericht CEO ontbijt 2016
Persuitnodiging CEO ontbijt 2015 met ondertekening Ambitiebverklaring


Gebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Eline Kik
Organisatie Green Business Club Zuidas
E-mailadres eline@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 06-17336330

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design