Catalogus lokaal inkopen

In 2018 en 2019 heeft GBC Zuidas poortonderzoeken gedaan bij zeven kantoorgebouwen in Zuidas. Hieruit bleek onder andere dat incidentele producten zoals lunches, cadeaus, bloemen en fruit veel stops veroorzaken en dat deze producten geregeld van ver komen. GBC Zuidas heeft in 2020 en 2021 een catalogus ontwikkeld waar lokale ondernemers worden gepresenteerd aan Zuidasbedrijven. Doel hiervan is langdurige relaties op te bouwen tussen Zuidasbedrijven en lokale ondernemers, waardoor stops en beweging worden gereduceerd en lokale ondernemers worden gestimuleerd duurzame keuzes te maken.

Locatie Zuidas
Status project in ontwikkeling
Betrokken partijen GBC Zuidas, lokale ondernemers, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid
De lokale economie wordt gestimuleerd, met als doel beweging en stops te verminderen.

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld € 5.000 - € 25.000
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Stad
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair Mobiliteit & Bereikbaarheid Sociaal & Levendigheid
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Participanten van GBC Zuidas werken aan emissievrije bevoorrading in (uiterlijk) 2025. Met het ontwikkelen van een lokale inkoopcatalogus wordt hier aan bijgedragen. Daarnaast kan door duurzame belevering de leefbaarheid in het gebied worden vergroot en wordt de lokale economie versterkt.

Doelgroep

Zuidasbedrijven en lokale ondernemers

Wat

Een catalogus die digitaal wordt verspreid.

Waarom

De catalogus kan breed worden verspreid binnen Zuidasbedrijven.

Hoe

Via andere organisaties en gemeente is contact gezocht met lokale ondernemers en is gevraagd of ondernemers wilden worden opgenomen in de catalogus, daarna werd informatie aangeleverd en kon de catalogus worden vormgegeven. Dit was een lang proces. Als de catalogus af is wordt deze getest bij twee bedrijven en daarna geïntroduceerd bij andere bedrijven. GBC Zuidas begeleidt en monitort het gebruik.

Planning

Het project duurt minimaal een jaar, maar monitoring duurt langer.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Lokale ondernemers moeten via ondernemersverenigingen worden benaderd, omdat er veel wantrouwen is.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Diederik Imfeld
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres diederik@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design