Projectdetails

Carpool Karaoke

Green Business Club Zuidas doet aan Carpool Karaoke! Het systeem is simpel: Een medewerker van GBC Zuidas rijdt met een participant door Zuidas, interviewt de participant over duurzame projecten en natuurlijk wordt het favoriete liedje van de participant meegezongen! De filmpjes zorgen voor zichtbaarheid van Green Business Club en de betreffende participant. Daarnaast kunnen verschillende duurzame modaliteiten worden ingezet (deelauto's, taxi's, etc). Een vrolijk en zichtbaar project.

Locatie Amsterdam Zuidas
Status project In werking
Betrokken partijen participanten van Green Business Club Zuidas en aanbieders van modaliteiten
Het geeft participanten de mogelijkheid zich op een vrolijke manier toch inhoudelijk te presenteren.

Facts & figures

Procescomplextiteit Eenvoudig
Investering in tijd In enkele weken
Investering in geld Onder € 1.000
Potentiële impact Klein
Schaalniveau Gebied
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Sociaal & Levendigheid
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Duurzame projecten van participanten in het zonnetje zetten en zichtbaarheid creëren.

Doelgroep

Participanten in het gebied en geïnteresseerden.

Wat

Een filmpje, opgenomen van binnen en buiten het vervoersmiddel. Inmiddels zijn filmpjes opgenomen voor en met: 1. Voedselbank Amsterdam, CBRE, Loyens&Loeff, 2. WTC Amsterdam, 3. Hulshoff en ENGIE.

Waarom

Het is vrolijk en eenvoudig van opzet.

Hoe

Een participant wordt gevraagd mee te doen. Daarna wordt er een klein script gemaakt en deze wordt uitgevoerd tijdens de draaidag. Een editor bewerkt het filmpje en zorgt er daarna kan het online worden gezet.

Planning

Zie hierboven.

Monitoring

Er wordt bijgehouden hoeveel views het filmpje oplevert.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Voorbereiding is belangrijk en er moet veel materiaal worden gefilmd, zodat knippen makkelijker gaat.

Kosten

De kosten liggen vooral bij het maken van projecturen en het inhuren van een editor.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Diederik Imfeld
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres diederik@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design