Car Sharing Zuidas

Samen met participant WTC en in samenwerking met Greenwheels heeft GBC Zuidas het car sharing project in het leven geroepen. Door het in Zuidas beschikbaar stellen van mooie auto’s (Audi) voor zakelijke afspraken, kunnen werknemers ook op een andere manier naar het werk dan met de eigen (lease)auto, bijvoorbeeld met het OV. Dit bespaart CO2 en is goed voor de bereikbaarheid van Zuidas.
Dit project heeft in 2015 een boost gekregen door de inzet van Green Business Challenge team Zuidas Car Sharing. Zij hebben samen met Greenwheels een carsharing kennismakingsdeal, de Corporate Carsharing Card, ontworpen. Op de kaart stond een “rijtegoed” van € 300,-. Hiermee konden bedrijven op een eenvoudige en voordelige manier kennis maken met Car Sharing.

Locatie Zuidas, Amsterdam
Status project gerealiseerd sinds oktober 2013
Betrokken partijen Verkeeradvies, WTC Amsterdam, Greenwheels
"Car Sharing als een stap in de goede richting. In de spits minder auto’s op de weg, dat is het streven. Een project als dit draagt hieraan bij." Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu)

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie Mobiliteit & Bereikbaarheid
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering Deelauto's tellen mee voor BREEAM-NL certificering van de kantoren van de deelnemers.

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

CO2 reductie en verbetering van de bereikbaarheid in Zuidas

Doelgroep

Doelgroep is werknemers van Zuidas bedrijven, het project is tot stand gekomen met GBC Zuidas, Greenwheels, Verkeer advies, WTC Amsterdam.

Wat

Er zijn in totaal acht Audi's van Greenwheels geplaatst in Zuidas, aan beide kanten van station Zuid en aan de West kant van Zuidas voor the Edge. Bedrijven kunnen hier een abbonement op nemen.

Waarom

Er is eerst een inventarisatie gedaan onder GBC Zuidas participanten. Men gaf aan geïnteresseerd te zijn in een deelautoproject om medewerkers te stimuleren met het OV of de fiets naar het werk te komen en voor een zakelijke afspraak zo nodig gebruik te maken van een deelauto.

Hoe

1. Inventarisatie onder participanten GBC Zuidas: wat willen we het liefst met elkaar delen? Fietsen, scooters, auto's? en is elektrisch aanbod haalbaar, of liever 'traditionele' auto's die ook voor langere afstanden en meerdere keren op een dag, te gebruiken zijn.
2. Kerngroep van partijen vormen die hier actief in wil meedenken.
3. Aantrekken van een adviesbureau dat veel werk uit handen kon nemen: Verkeer advies.
4. Aanvraag doen voor co-financiering voor het proces + communicatie.
5. Bijeenkomsten organiseren om tot een projectplan te komen en aanbieders uit te nodigen voor pitches.
6. Aanbieder kiezen en hiermee het aanbod + communicatie verder vormgeven.
7. Lancering plannen.
8. Periode daarna actief het aanbod blijven promoten: website, filmpje, persberichten, social media, één op één gesprekken met bedrijven. Dit ging in nauwe samenwerking met Green Wheels.
9. Evt. uitbreiding van aantal deelauto's in het gebied (Zuidas: twee extra in 2015).

Planning

Het project vraagt zeker een jaar vanaf het moment dat het projectplan is opgesteld tot aan werkelijk implementatie.

Monitoring

Green Wheels heeft inzicht in het gebruik van Audi Shared Fleet en informeert GBC Zuidas hier regelmatig over. Statistieken Audi Shared Fleet Zuidas eerste half jaar 2016:

110 ritten per maand
9.000 km. Per maand
200 geregistreerde gebruikers

Het valt heel lastig te monitoren hoeveel medewerkers hiermee werkelijk de keuze voor OV of fiets hebben gemaakt i.p.v. hun eigen auto om mee naar het werk te komen. Wel kunnen we ervan uitgaan dat deze mensen een auto nodig hadden voor een afspraak, hiervoor niet hun eigen auto hebben gebruikt en deze dus niet op Zuidas hadden staan. Indien de deelauto er niet was geweest, waren zij wellicht wel met hun eigen auto naar werk gekomen.

Beheer & gebruik

Green Wheels is verantwoordelijk voor het beheer van de deelauto's. Ook nemen zij het grootste deel van de PR voor hun rekening. GBC Zuidas biedt hierbij ondersteuning. Het netwerk heeft als initiatiefnemer van het project ook belang bij het slagen van het project.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

- Het liefst houd je rekening met alle wensen van betrokken partijen. Dit vertraagt echter het proces; het was goed dat we op een gegeven moment voor een aanbieder hebben gekozen waar de meeste partijen voorstander van waren. Met deze aanbieder konden vervolgens verdere stappen zetten.
- Wanneer de deelauto's er eenmaal staan, is het zaak het project voldoende onder de aandacht te brengen. Om zo voor zoveel mogelijk gebruik te zorgen. Het is aan te raden hier direct een plan voor op te stellen.

Kosten

De kosten zitten vooral in het projectmanagement rondom onder andere de inventarisatie van wensen van mogelijk betrokken partijen, aanbieders, verkrijgen van vergunningen voor parkeerplekken, organisatie van de lancering en verdere communicatie rondom het project. GBC Zuidas kon hiervoor de hulp inroepen van Verkeer advies, een adviesbureau gefinancierd door verschillende overheden.

De investering van de auto's en het project zelf liep buiten GBC om, Audi en Greenwheels schakelen hiervoor direct met de afnemers van de abonnementen.

Co-financieringsmogelijkheden

Het project kon mede uitgevoerd worden door het Beter Benutten programma, de co-financieringsregeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Zie: http://www.beterbenutten.nl/

Businesscase

Bedrijven hoeven zelf geen deelauto's aan te schaffen. Daarbij betalen zij bij Audi Shared Fleet alleen voor het daadwerkelijke gebruik en zitten zij niet vast aan een vaste investering en/of abonnementskosten.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie Green Business Club Zuidas
E-mailadres nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 06-19079418

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design