Grootschalig BREEAM onderzoek onder Zuidas bedrijven

Het onderzoek is een initiatief van Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en Zuidas gemeente Amsterdam en werd uitgevoerd door bbn adviseurs middels de BREEAM-NL methode. De resultaten van het onderzoek geven zicht op de kwaliteit van 820.000 m² bestaand vastgoed in Zuidas, waarvan 700.000m² kantooroppervlakte en 120.000 m² andere voorzieningen zoals VU/ VU medisch centrum. Binnen de huidige database van bbn (>4 miljoen m² kantoren) scoort geen enkele locatie zo hoog als Zuidas.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project Gerealiseerd
Betrokken partijen
Om duurzaamheid van de gebouwen goed in beeld te krijgen en zichtbaar te maken, hebben we op al onze panden een duurzaamheidsonderzoek uit laten voeren. Vervolgens hebben we de grote panden met een officieel certificaat zoals een energielabel, LEED of BREEAM-NL In-Use gelabeld. De kleinere panden zijn indicatief door middel van een quickscan beoordeeld. Zo hebben we kunnen bepalen waar de meeste winst viel te behalen op duurzaamheidsgebied en daarmee zijn we gericht aan de slag gegaan. Rob Kuipers, ABN Amro

Facts & figures

Procescomplextiteit Complex
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld € 5.000 - € 25.000
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair Energie Mobiliteit & Bereikbaarheid Water
Energie besparing n.v.t.
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering Het project heeft dmv BREAAM inzicht gegeven in de duurzaamheid van Zuidas als geheel

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De doelstelling was om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken in Zuidas op het gebied van duurzaamheid. Met deze nulmeting creëert men een uitgangspunt voor verdere verduurzaming.

Doelgroep

Voor alle in Zuidas gevestigde bedrijven binnen het netwerk van de drie genoemde organisaties.

Wat

Er is gekozen voor de BREEAM methode, omdat deze beproefd is. Het ging hierbij niet om een zeer uitvoerig onderzoek naar elk gebouw/bedrijf, maar om een scan, die minder arbeidsintensief is dan het reguliere BREEAM onderzoek.

Waarom

De scan is minder arbeidsintensief waardoor bedrijven eerder geneigd zijn om mee te doen, bovendien kon men de kosten zo lager houden.

Hoe

De bedrijven zijn geworven via de netwerken van de drie organisaties. Men kon zelf de gegevens invoeren, men kon deelnemen aan een workshop waarbij gezamenlijk gegevens werden ingevoerd, of men kon dit (tegen betaling) door een expert van bbn laten doen.

Planning

Tussen de eerste bijeenkomst met de drie partijen en de presentatie van het onderzoek zat ongeveer driekwart jaar.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

De quickscan geeft een goed beeld van het gebied, maar levert voor de individuele bedrijven niet heel veel nuttige informatie op. Dit is jammer, want het vergt wel tijd en inspanning van de bedrijven.

Tips

Wellicht beter om het iets uitvoeriger te doen zodat bedrijven er meer mee kunnen, en ook daadwerkelijk verbeteringen kunnen gaan doorvoeren aan de hand van de uitslag. In die zin zou het ook goed zijn als de uitslag gepaard ging met aanbevelingen.
In het geval van Zuidas was de uitslag zeer positief, hetgeen goede publiciteit heeft opgeleverd, dus communicatie en presentatie van de resultaten is belangrijk.

Kosten

De drie partijen hebbende kosten van 15.000 euro voor bbn gedeeld. Hiernaast werd door bbn een vrijwillige bijdrage gevraagd aan de bedrijven, en hadden zijn inkomsten door bedrijven te helpen met het invullen van gegevens.


Foto & video


Downloads

Resultaten BREAAM onderzoek Zuidas
Persbericht: Zuidas duurzaamste toplocatie


Gebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Eline Kik
Organisatie Green Business Club Zuidas
E-mailadres eline@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 06-17336330

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design