Projectdetails

Beatrixkwartier drinkt Kraanwater

Dit is een campagne om a. partijen in het Beatrixkwartier bewust te maken van de duurzame voordelen van kraanwater ten opzichte van bronwater en b. financiering te organiseren voor voorzieningen in de vorm van watertappunten in het gebied om dit kraanwater makkelijk beschikbaar te maken voor gebruikers in het Beatrixkwartier.

Locatie Kantorengebied Beatrixkwartier, Den Haag, Zuid-Holland
Status project Eerste fase, de bewustmakingscampagne, is afgerond. Nu in fase 2: bijeenkrijgen geld voor waterpunten in het Beatrixkwartier
Betrokken partijen GBCB
"Een beter milieu begint bij jezelf." Evenline Steenbergen, general manager WTC The Haque.

Facts & figures

Procescomplextiteit Eenvoudig
Investering in tijd In enkele weken
Investering in geld € 5.000 - € 25.000
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Water
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering Wellicht dat individuele participanten hiermee aan hun eigen MVO-doelstellingen voldoen. Het wTC heeft in eerste instantie aangegeven met dit thema invulling wilde geven aan interne duurzaamheidsdoelling.

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitie is voor het einde van 2016 de financiering en plaasting van 2 watertappunten te realiseren. Deze ambitie is uitgesproken in de werkgroep "beatrixkwartier drinkt kraanwater'.

Doelgroep

Alle gebruikers (kantoor/bewoners) van het Beatrixkwartier. De bewustmakingscampagne is opgezet op de dag van de duurzaamheid in 2015 samen met het WTC The Hague. Door middel van uitdelen van informatieflyers en flesjes die bij een tijdelijk tappunt van Dunea konden worden gevuld, zijn gebruikers in het gebied geinformeerd. De film die van die dag is gemaakt is gepresenteerd tijdens de programmaraad van november 2015 en in december zijn vertegenwoordigers van praktisch alle particpanten bijeengekomen om verdere stappen te bespreken.

Wat

Waterflessen e.d. met het "Beatrixkwartier drinkt Kraanwater" logo worden ontwikkeld door de werkgroep en verkocht aan de participanten ten behoeve van hun werknemers tegen X + meerprijs. Met de winst van deze actie hopen we watertappunten te kunnen laten plaatsen in de openbare ruimte.

Waarom

Door in het Beatrixkwartier het drinken van het duurzame kraanwater ten opzichte van bronwater te stimuleren kunnen we , in tegestelling tot andere lange-termijn projecten, op een redelijk eenvoudige en toegankelijke manier tegemoet komen aan de doelstellig van de GBCB van verduurzaming van het kantorengebied Beatrixkwartier.

Hoe

zie boven.

Planning

De loopduur van het totale project is ca. 1 jaar.

Monitoring

De doelstelling is gehaald als er minimaal 2 tappunten worden geplaatst in 2016.

Beheer & gebruik

Onderhoud van de tappunten ligt bij Dunea. Kortom: eenmalige kosten waarna er geen beheer/kosten zijn voor GBCB.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

-

Tips

-

Kosten

Kosten bewustmakingscampagne ca. EUR 3000 voor informatiemateriaal, flesjes en film. De kosten voor het plaatsen van watertappunt is EUR 2800 per watertappunt incl onderhoud en waterverbruik gedurende 10 jaar.

Marktvraag

Primair. Wij hebben het Haagse Waterleidingbedrijf betrokken bij de uitvoering van watertappunten. Secundaire: Dunea laten aansluiten als participant.

Co-financieringsmogelijkheden

De bewustmakingscampagne is in het kader van de dag van de duurzaamheid gefinancieerd door het WTC The HAgue. De watertappunten zullen worden gefinancieerd door de participanten.

Businesscase

Dit project is gericht op bewustmaking en stimuleren van gedragsverandering. De directe opbrengt is niet te meten maar zou kunnen worden berekend aan de hand van besparing van inkoop van bronwater. Het water uit de tappunten is overigens na aanschaf gratis.


Foto & video


Downloads

Beatrixkwartier drinkt kraanwater (application/pdf 5 MB)


Gebruikte tools & kennis

Informatie op site GBC Zuidas


Contactgegevens

Contactpersoon Manja Meuleman
Organisatie Green Business Club Beatrixkwartier
E-mailadres manja@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 06-51086842

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design