Anton van Dampad

U betreedt nu het Anton van Dampad, het pad dat het stationsgebied verbindt met de bedrijven op Kosterijland. Het bedrijventerrein waar Anton van Dam de basis legde voor Vrumona, één van de bedrijven die onderdeel uitmaken van de Green Business Club Bunnik. De Green Business Club Bunnik gaat voor een groen, veilig en bereikbaar Bunnik.

Samen met Mijlpaal 42 en de gemeente Bunnik bieden wij u dit vernieuwde pad aan. Een pad waar u veilig kunt wandelen en fietsen en waar een groene omgeving bijdraagt aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het grasland is ingezaaid met een kruidenrijk mengsel goed voor insecten en dieren. Het parkpad is gemaakt van half verharding dat water absorbeert en zo ondersteund bij de opvang van regenwater en warmte.

Locatie Anton van dampad, Bunnik​
Status project ​​afgerond​
Betrokken partijen ​​Mijlpaal 42, Gemeente Bunnik, Postillion hotel Bunnik trekker, Alle GBC Bunnik partners waren betrokken, Op grond van ProRail uitvoering door Donkergroen.​
We willen er voorzorgen dan medewerkers, gasten en bezoekers van de bedrijven op de 12 apostelen veilig en aangenaam zich kunnen verplaatsen tussen het bedrijven terrein en het station. Ook de inwoners kunnen nu een aangenamer rondje lopen. Daarnaast draagt het pad bij aan meer biodiversiteit en vergroening. Rene Sloots, Voormalig manager Postillion Bunnik

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld Boven € 25.000
Potentiële impact Gemiddeld
Schaalniveau Gebied
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Groen Mobiliteit & Bereikbaarheid
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering Doel was zowel voor de medewerkers als de inwoners van Bunnik een veiligere groenere wandelroute realiseren

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Voetgangers en fietsers moesten over hetzelfde​ wegdek. Door het project hebben de voetgangers een eigen wandelpad.

Doelgroep

Medewerkers en gasten van de bedrijven plus inwoners van het dorp Bunnik

Wat

Halfverhard pad, kruidenrijk ingezaaid

Waarom

GBC Bunnik heeft als ambitie om verbinding te zoeken met locale bedrijven en inwoners van de gemeente Bunnik op het gebied van verduurzaming van de gemeente Bunnik.​ Verbeteren van de veiligheid, verbeteren van de bereikbaarheid en kwaliteit van de fiets- en wandelinfrastructuur, voor medewerkers van bedrijven en inwoners van Bunnik. Bij herinrichtingskeuzes wordt vergroening en het vergroten van biodiversiteit onderdeel van de plannen. Volgen van de landelijke ambitie voor de langere termijn. Dit betekent dat in 2050 onze terreinen water robuust en klimaatbestendig ingericht zijn.

Hoe

Het initiatief ontstond tijdens Mijlpaal 42 bijeenkomsten. Mijlpaal 42 was een initiatief van de gemeente rondom placemaking bij het stationsgebied in Bunnik. Zij zochten daarbij de samenwerking met lokale ondernemers. Later heeft GBC Bunnik het project omarmd omdat een aantal ondernemers bij beide initiatieven betrokken waren. We hebben de krachten gebundeld.​

Beheer & gebruik

De Gemeente Bunnik doet het beheer. De inrichting is zo dat het weinig onderhoud vergt​


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Door wisseling van betrokken personen verliep het proces wat hobbelig. De kennis overdacht had beter gekund.

Tips

Vergeet niet om het beheer van tevoren goed af te spreken. Plus wie er verantwoordelijk is voor opruimkosten.​

Co-financieringsmogelijkheden

Subsidie vanuit de Provincie Utrecht​, Bijdrage van de gemeente en van een aantal participanten van GBC Bunnik: Postillion Bunnik, Vrumona, Equans.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Ragnhild Scheifes
Organisatie Green Business Club Bunnik​
E-mailadres Bunnik@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design