Ambitieverklaring GBC Rotterdam Alexander

Participanten van Green Business Club Rotterdam Alexander hebben in 2020 een ambitieverklaring ondertekend, waarin wordt uitgesproken aan welke duurzaamheidsambities gezamenlijk wordt gewerkt. Dit proces heeft er voor gezorgd dat participanten in gesprek gaan (op alle niveaus) over verduurzaming en het geeft de basis voor toekomstige projecten.
Provincie Zuid-Holland heeft een financiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de ambitieverklaring.

Locatie Rotterdam Alexander
Status project Gerealiseerd
Betrokken partijen participanten van GBC Rotterdam Alexander, Gemeente Rotterdam en Provincie Zuid-Holland
Partijen werken voor zich en gezamenlijk in de GBC Rotterdam Alexander aan de beschreven thema’s en ambities, met als doel het gebied Prins Alexander te laten uitgroeien tot het meest duurzame en smart zakendistrict van de Metropoolregio.

Facts & figures

Procescomplextiteit Gemiddeld
Investering in tijd Binnen een jaar
Investering in geld € 5.000 - € 25.000
Potentiële impact Groot
Schaalniveau Gebied
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Afval en Circulair Energie Mobiliteit & Bereikbaarheid Sociaal & Levendigheid Water
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

De ambitieverklaring vormt de basis voor samenwerking tussen participant en geeft een opdracht aan de club om samen te werken.

Doelgroep

(potentiele) participanten

Wat

Een ondertekend document (zonder juridische binding)

Waarom

Door de ondertekening voelen participanten zich verbonden aan de ambities.

Hoe

In een aantal sessies zijn de gezamenlijke ambities omschreven en teruggebracht naar concrete punten.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Bijdrage van participanten is essentieel voor het eigenaarschap.


Foto & video


DownloadsGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Carola Kalishoek
Organisatie GBC Rotterdam Alexander
E-mailadres carola@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design