Administratie op orde

Sommige mensen hebben moeite hun administratie op orde te krijgen, ze weten niet goed hoe en waar te beginnen, of zijn het overzicht kwijt. Dit kan leiden tot financiële problemen. Administratie op Orde is een project van PuurZuid, dat deze mensen helpt om hun administratie op orde te krijgen en vooral te houden. GBC Zuidas mobiliseert haar participanten om hun expertise in te zetten voor dit project en zich als vrijwilliger op te geven. Administratie op orde vindt eens in de twee maanden plaats. De vrijwilligers gaan op de betreffende woensdagochtend naar de locatie en worden daar gekoppeld aan een cliënt.

Locatie Amsterdam Zuid
Status project Is in 2015 gestart, vindt eens in de paar maanden plaats
Betrokken partijen PuurZuid
Administratie is vaak iets waar men tegenop ziet, en daarom uitstelt. Het bezig gaan hiermee kan confronterend zijn. Ben je juist goed in administratieve rompslomp en wil je graag iemand helpen die hier moeite mee heeft? Green Business Club Zuidas omarmt het project Administratie op Orde en koppelt vrijwilligers vanuit Zuidas-bedrijven aan dit project. Alle hulp is welkom: je kunt iedere maand langskomen, maar eenmalig is ook prima.

Facts & figures

Procescomplextiteit Eenvoudig
Investering in tijd In enkele weken
Investering in geld Onder € 250
Potentiële impact Klein
Schaalniveau Gebied
Initiatief Eigen initiatief
Duurzaamheidthema’s Sociaal & Levendigheid
CO2 besparing n.v.t
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

Expertise van participanten benutten om mensen met financiële problemen te helpen. Samenwerking aangaan met PuurZuid, onderzoeken of hier meer samenwerkingsvormen uit voort kunnen komen.

Doelgroep

De cliënten van PuurZuid

Wat

Het koppelen van (medewerkers van) participanten met een financiële en/of administratieve achtergrond aan de cliënten van PuurZuid die hulp nodig hebben bij hun administratie.

Waarom

Het project bestond al, GBC Zuidas hoeft alleen vrijwilligers te werven. Binnen GBC Zuidas zijn genoeg bedrijven met medewerkers die verstand van financiën en administratie hebben, dus er is een match met dit project.

Hoe

Via Projectgroep Mensen zijn vrijwilligers gemobiliseerd.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

-

Tips

Het project is soms actueel, soms niet, afhankelijk van of er vrijwilligers nodig zijn. Toch is het goed om samen te werken met dergelijke organisaties, en "in te springen" wanneer dat nodig is. We hebben bijvoorbeeld later kunnen regelen dat een participant overtollige kantoorbenodigdheden doneerde aan het project, waar ze erg blij mee waren.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Diederik Imfeld
Organisatie Green Business Club Zuidas
E-mailadres Diederik@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer 0614035405

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design