Earth Hour en Nacht van de Nacht: lichtvervuiling tegengaan

Elk jaar organiseert het Wereld Natuur Fonds Earth Hour om aandacht te trekken voor de noodzaak zuiniger om te gaan met energie en de aarde. GBC Zuidas steunt deze actie en doet elk jaar mee. Een ander initiatief waar GBC Zuidas zich elk jaar bij aansluit is Nacht van de Nacht van de Natuur- en Milieufederaties dat altijd plaatsvindt in oktober. Tijdens de Nacht van de Nacht doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting om lichtvervuiling tegen te gaan.

Locatie Zuidas Amsterdam
Status project Vinden jaarlijks plaats, Earth Hour in maart en Nacht van de Nacht in oktober
Betrokken partijen WNF, Natuur en Milieufederaties
‘77% van de bevolking vindt dat de reclameverlichting en verlichting van de buitenkant van kantoren na 12 uur ’s nachts uit mag’ website Nacht van de Nacht, Natuur en Milieufederatie

Facts & figures

Procescomplextiteit Zeer eenvoudig
Investering in tijd In enkele weken
Investering in geld Onder € 250
Potentiële impact Klein
Schaalniveau Land
Initiatief Gezamenlijk initiatief
Duurzaamheidthema’s Energie
Energie besparing Energiebesparend
CO2 besparing Onbekend
Bijdrage mvo/certificering

Projectomschrijving

Ambities en doelstellingen

In Zuidas zijn 's nachts nog veel lichten aan. Het onnodig aan laten van de verlichting veroorzaakt niet alleen veel lichtvervuiling, maar kost ook veel geld en energie. Op basis van een schatting van ECN, het nationale instituut voor energie-innovatie, blijkt dat in kantoren en winkels 536 miljoen kWh elektriciteit kan worden bespaard door het uitschakelen van onnodige verlichting buiten bedrijfstijd. GBC Zuidas wil bedrijven bewust maken van deze energieverspilling door ze mee te laten doen aan Earth Hour en Nacht van de Nacht. Het liefst willen we participanten bewegen om altijd het licht uit te doen 's nachts.

Doelgroep

Voor Zuidasbedrijven/participanten die 's nachts het licht aan hebben.

Wat

We wijzen participanten op deze initiatieven en vragen mee te doen. Als ze mee willen doen, zorgen wij dat ze worden aangemeld op de site van de betreffende organisatie en geven wij hier bekendheid aan.

Waarom

Het zijn bestaande initiatieven waar men makkelijk bij kan aansluiten. het is groot, landelijk en daarom aantrekkelijk om mee te doen. Bovendien wordt het via de websites van deze organisaties gecommuniceerd.

Hoe

Elk jaar bij beide events worden de participanten weer benaderd en gevraagd mee te doen. Samen met de VU is in 2016 een avond georganiseerd waarop publiek sterren kon kijken in het observatorium in de VU tijdens Earth Hour, in het kader van: "Je ziet meer in het donker", om hier extra aandacht voor te genereren.


Extra details projectomschrijving

Lessons learned

Bedrijven willen wel meedoen aan Nacht van de Nacht en Earth hour, maar om ze altijd het licht uit te laten doen, is een ander verhaal. Het is ingewikkelder dan het lijkt, je loopt tegen verschillende afdelingen/verantwoordelijken aan. Ook schoonmakers laten het licht vaak aan staan.


Foto & videoGebruikte tools & kennis


Contactgegevens

Contactpersoon Nina van den Berg
Organisatie GBC Zuidas
E-mailadres Nina@greenbusinessclub.nl
Telefoonnummer

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design