Stappenplan

Download het stappenplan om een lokale GBC op te richten. Onderstaand schema vat de verschillende fases hierin samen:”

Fase 0
Initiatiefase
Fase 1
Opzet
Fase 2
Groei
Fase 3
Volwassen
Trekker

GBC NL

GBC NL, GBC lokaal doet mee

GBC lokaal en GBC NL ondersteunt

GBC lokaal en GBC NL ondersteunt

Activiteit

Lobbyen

 • Voorlopig programma samenstellen m.b.v. quickscan, kansenkaart
 • Netwerk uitbreiden
 • Eerste jaarplan uitwerken n.a.v. uitkomsten quickscan
 • Eerste project uitvoeren
 • Projecten 2-5
 • Resultaten en impact monitoren
Periode

Maand 1-6

Maand 7-12

Maand 13-24

Maand 25-36

Input

Ervaring GBC Kennisbank

Draaiboek opstart GBC

 • GBC Kennisbank
 • Jaarplannen bestaande GBC’s 
 • Pilotprojecten
 • Ervaring pilotprojecten
 • Lokale prio’s
 • Monitoringsinstrument: BREEAM of andere middelen
Output
 • Sponsoring kwartiermakerschap vanuit gemeente
 • Startmeeting
 • Eerste founding partners
 • Oprichting stichting
 • Governance + finance
 • min. 5 participanten
 • Programmamanager benoemd
 • Gebiedsprogramma bepaald
 • Structureeel overleg bestuur
 • Div.bijeenkomsten
 • Jaarplan
 • Uitbreiding netwerk
 • Eerste concrete resultaat
 • Structureeel overleg bestuur
 • Div.bijeenkomsten
 • Uitbreiding netwerk
 • Meer concrete resultaten
 • Inzicht in gemaakte impact
Kosten

€ 2000,-  tot € 7000,-

€ 5000,- tot € 10.000,-

€ 20.000,- per jaar + 15% afdracht aan GBC NL

€ 40.000,- per jaar + per project

Financier

GBC NL, eerste participanten en/of gemeente

GBC NL, eerste participanten en/of gemeente

Participanten lokale GBC en evt. restant bijdrage gemeente

Participanten lokale GBC

Criterium voor volgende fase

Commitment € 8000,-

Commitment 5 participanten

Commitment 10 participanten

Commitment 10+ participanten

Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design