Participanten GBC Waterweg werken aan een Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen

Op dinsdag 24 november kwamen de participanten en belangstellende bedrijven bijeen aan de digitale Tafel Verduurzamen Bedrijventerreinen (Maassluis – Vlaardingen – Schiedam). Tijdens deze energieke sessie werd de ambitie uitgesproken om collectief toe te werken naar een ‘Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen’.

Het belang van het verduurzamen van bedrijventerreinen kan niet onderschat worden en zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het is meer dan energie besparen en het vergroenen van het terrein. Alle opgaven komen hier bij elkaar. Bedrijven en gemeenten kunnen dit niet meer alleen.

Tijdens de sessie werd duidelijk dat partijen collectief aan het de slag willen gaan met een samenhangende, Waterweg brede aanpak van de Energietransitie, het klimaatbestendig maken en de algehele verduurzaming van de bedrijventerreinen. Dit is een cruciaal onderdeel om het economische vestigingsklimaat en de aantrekkelijkheid van onze regio te verbeteren.

Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen
Om tot een collectieve uitrol van duurzaamheidsprojecten te komen, is het van belang een Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen op te stellen.
Drie uitgangspunten om concreet toe te werken naar een Green Deal zijn:

  • Collectief samenwerken;
  • Betrekken van alle ondernemers(verenigingen) en de drie gemeenten samen. De gemeenten hebben beleidskaders meegekregen om met verduurzaming aan de slag te gaan en ondernemersverenigingen zijn een belangrijke spil naar de bedrijven;
  • GBC Waterweg als lokale impactorganisatie die kan fungeren als vliegwiel om duurzaamheidsprojecten te concretiseren.

Kernteam
Tot slot wordt besloten een kernteam te vormen. Dit kernteam werkt de komende maanden toe naar een conceptplan ‘Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen’. Begin 2021 zal de GBC Waterweg dit plan presenteren aan het collectief.
Het kernteam bestaat uit de volgende partijen:

  • Rabobank
  • DCMR
  • Keytoe
  • Blaauw Consultancy
  • IKV
  • Programmamanagers GBC Waterweg

Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design