Green Business Club

Green Business Clubs zijn lokale impactorganisaties bestaande uit eindgebruikers –bedrijven, kennisinstellingen, gemeente-, van een bepaald gebied, die gezamenlijk werken aan de verduurzaming van dit gebied en de eigen interne bedrijfsvoering door kennisdeling en het realiseren van concrete projecten. Momenteel zijn er GBC’s in Amsterdam Zuidas, Den Haag Beatrixkwartier, Twente, Utrecht Stationsgebied, Duiven (Groene Allianties), Eindhoven Spoorzone, Rotterdam Alexander, Zaanstad, Arnhem Gelderse Poort en Gouda (Duurzaamheidsplatform Gouda).

De ondersteunende stichting Green Business Club Nederland (GBC Nederland) faciliteert de oprichting en de bestaande organisatie van lokale GBC’s met voorbeeldprojecten, kennis, expertise, administratie en marketing- en communicatiemiddelen.

Lokale Green Business Clubs

De lokale GBC heeft een eigen bestuur en wordt ondersteund door een programmamanager en een programmaraad. Het bestuur houdt zich bezig met de realisatie van de doelstellingen van de lokale GBC. De lokale projecten worden uitgevoerd in samenwerking en in samenspraak met de lokale participanten. Vind hier meer informatie over de verschillende lokale GBC’s.

Partners

GBC Nederland heeft partners die zich verbinden aan het initiatief. Deze partners zijn landelijk opererende organisaties die hun naam actief verbinden aan het gedachtegoed en de werkwijze van de GBC. Zij maken de oprichting van lokale GBC’s mogelijk en creëren gezamenlijk een breed draagvlak voor het versneld en effectief verduurzamen van Nederland. Een aantal van  partners zijn verenigd in het bestuur van GBC Nederland. Partners doen een jaarlijkse financiële bijdrage aan GBC Nederland. Meer weten? Mail naar info@greenbusinessclub.nl.


Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design