NOS meldt: ‘Wegen rond steden slibben komende decennia dicht’

Het verkeer op de weg en op het spoor zal de komende decennia nog veel drukker worden. Het personenvervoer groeit vooral in, rond en tussen de grote steden. Ook het goederenvervoer tussen de Randstad en het achterland blijft toenemen, zo is te lezen op de website van het NOS. Een aantal lokale GBC’s geven hoge prioriteit aan mobiliteit, zowel met betrekking op verduurzaming van woon-werkverkeer als het bereikbaar houden van de gebieden.

De waarschuwing staat in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse die minister Schultz en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. In 2030 zijn alle infrastructurele projecten afgerond. Maar voor de periode daarna zijn er nog geen plannen om het dichtslibben van de wegen, het openbaar vervoer en het goederenvervoer tegen te gaan. Het gaat bij het personenvervoer niet alleen om de Randstad, maar ook om de regio Eindhoven en de verbindingen richting Amersfoort, Zwolle, Breda, Tilburg, Den Bosch en Arnhem-Nijmegen.

Het bereikbaar houden van een gebied is onder andere speerpunt van GBC Zuidas. Het aanstaande zijnde Zuidasdok, waarbij de A10 onder de grond gaat en de toenemende groei van het gebied, zetten de bereikbaarheid onder druk. In samen werking met onder andere de gemeente en Hello Zuidas, wordt een Beter Benutten programma uitgerold. Daarnaast is GBC Zuidas nauw betrokken bij de ontwikkeling van Mobility as a Service (MAAS), waarover binnenkort meer informatie volgt.

Ook participanten van GBC Beatrixkwartier gaan aan de slag met mobiliteit. Op dit moment wordt het draagvlak voor een gezamenlijk autodeelproject in kaart gebracht. Door auto’s aan te bieden voor zakelijke ritten, kunnen werknemers met de (elektrische) fiets of het openbaar vervoer naar het gebied toe komen.
GBC Utrecht Centraal heeft een projectmanager Mobiliteit aangesteld. Daarnaast worden er op korte termijn al een aantal auto’s van We Drive Solar geplaatst. Deze elektrische deelauto’s kunnen worden gebruikt door participanten van GBC Utrecht Centraal. Daarnaast is er nauwe samenwerking met U15, een netwerk voor werkgevers die zich inzetten voor duurzame mobiliteit in Midden-Nederland.
Meer weten? Neem contact op met Nina van den Berg, projectleider Mobiliteit van GBC Zuidas en projectmanager van GBC Nederland.
Foto: File op de A10. Bron: NOS/ANP


Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design