Het doel van deze Kenniskaart Duurzaamheid & Voedsel is om een beknopt overzicht te geven van de op dit moment beschikbare kennis over duurzaamheid en voedsel.

Deze kaart combineert de hoofdinzichten uit de meest prominente rapporten en literatuur tot en met september 2015. Deze kenniskaart is geen rapport: het biedt geen duiding of interpretatie, noch neemt deze standpunt in lopende discussies in. Als gevolg hiervan kunnen kleine inconsistenties optreden, voortvloeiend uit het gebruik van meerdere bronnen. Diverse experts hebben geholpen bij het aandragen en afwegen van bronnen, met als doel tot een representatieve en gebalanceerde selectie van hoofdinzichten te komen. Dit waren Toine Timmermans (Wageningen UR), Hans Dagevos (LEI Wageningen UR), Josta de Hoog (WRR), Henk Westhoek (PBL), Gerard Kramer (Blonk Consultants), Eva Fransen (Natuur & Milieu), Liesbeth Temme (RIVM), Anne Hollander (RIVM), Corné van Dooren (Voedingscentrum) en Joszi Smeets (YFM).

Per vraag is een korte samenvatting van de literatuur opgenomen, met daaronder toelichtingen uit verschillende publicaties. Deze toelichtingen zijn een feitelijke weergave van de oorspronkelijke bron. Via de klikbare literatuurlijst is er direct toegang tot de betreffende publicaties voor verdieping. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Het Groene Breininfo@hetgroenebrein.nl.

Bekijk hier de KennisKaart Circulaire Economie

KennisKaart Duurzaamheid & Voeding

0 Project