Bas Ambachtsheer treedt toe tot bestuur van Green Business Club Rotterdam Alexander

Green Business Club Rotterdam Alexander verwelkomt Bas Ambachtsheer, directeur van Croonwolter&dros in het bestuur. Croonwolter&dros is gevestigd in het gebied Rotterdam Prins Alexander en daarom vertelt Bas graag over zijn beweegredenen om deel te nemen aan de Green Business Club.

Voor de mensen die nog niet weten wat Croonwolter&dros doet, zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Graag! Croonwolter&dros is een van de grootste technische dienstverleners van Nederland op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde, automatisering en informatisering. Met name bij grote projecten, zoals ziekenhuizen en datacenters. Daarnaast doen we ook onderhoud aan de bebouwde omgeving.

Jullie zijn gevestigd aan de Marten Meesweg en zijn participant geworden van Green Business Club Rotterdam Alexander. Wat is voor jullie de meerwaarde aan deelname?
Participantschap is voor ons waardevol, vooral als je kijkt naar het feit dat we in een gebied zitten waar we nog best wat uitdagingen hebben die je niet meer als enkele speler kan oplossen. Ook in relatie tot het Alexandrium zelf, de retailomgeving, laten we nu nog veel kansen liggen.

En die zou je in clubverband met elkaar kunnen aanpakken?
Ja. Hierbij kan je denken aan verschillende onderwerpen. Kijk bijvoorbeeld naar het thema goederentransport en met name de verduurzaming hiervan. Waarom bestellen we een bloemetje ver weg als we het ook hier kunnen halen? Ook vind ik dat de kantooromgeving op zichzelf niet dynamisch is dus je zou eigenlijk veel meer interactie willen hebben in dit gebied.

Binnenkort presenteren we de ambitieverklaring voor 2025. Wat wil je dat de club in dat jaar heeft bereikt?
Ik denk ten eerste dat de interactie tussen de verschillende bedrijven en ondernemers geïntensiveerd moet worden zodat we met elkaar een aantal praktische zaken kunnen oppakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verduurzaming van onze afvalinzameling of aan de introductie van deelmobiliteit. Er zijn veel meer zaken te regelen die praktisch zijn voor de gebruiker, maar die ook direct of indirect positief effect hebben op duurzaamheid.

GBC Rotterdam Alexander is na de oprichting aan de slag gegaan met de energietransitie, mobiliteit en circulariteit. Wat is voor Croonwolter&dros hierbij het focuspunt?
Voor ons is de energietransitie een belangrijk focuspunt. Hoe kunnen we met elkaar nog zuiniger omgaan met energie en hoe zijn verschillende initiatieven aan elkaar te koppelen? Mobiliteit is ook een onderwerp dat we willen aanpakken. Ik denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid auto’s die elke ochtend de parkeergarages in rijdt. Elektrificatie van de vloot en het organiseren van deelmobiliteit zijn interessante opties om gezamenlijk mee te verduurzamen.

Waarom zou je andere bedrijven in het gebied aanraden deel te nemen?
Het gaat bij de Green Business Club om ondernemerschap en het is geen praatclub. Het gaat om de gedachte: ‘hoe kunnen we dingen met elkaar oppakken’. De projecten die dan ontstaan zijn een win-win voor het bedrijf zelf en voor het gebied. En als we die positieve resultaten niet vinden, of als je na onderzoek er niet uitkomt, dan stop je bij wijze van spreken weer met dat project en ga je op zoek naar andere oplossingen.

GBC Rotterdam Alexander is een open, transparant platform dat gericht is op actie, wat uiteindelijk moet leiden tot waarde voor de bedrijven die er aan meedoen. En dat kan bij duurzaamheid ook praktisch het delen van kennis zijn. Het is halen en brengen, maar vooral pragmatisch.

En waar zie je nog mogelijkheden voor het gebied?
Er zijn hier grote bedrijven gevestigd, zoals Eneco, Royal HaskoningDHV, CGI en wij. Gerenommeerde bedrijven waar meer in gezamenlijkheid kan gebeuren. Met daarbij een heleboel enthousiaste ondernemers en de vastgoedpopulatie om ons heen. Ik denk dat het nu ontbeert aan een commerciële projectontwikkelaar op gebiedsniveau. Iedereen kijkt wel naar een fragment, maar nooit naar het geheel. Dus wat mij betreft zou de Green Business Club de aanjager moeten zijn om een projectontwikkelaar op gebiedsniveau neer te zetten. Niet zo zeer vanuit de programmaplanning van de overheid, maar meer als kwartiermaker die ook vanuit een economisch perspectief laat zien dat er veel meer te bereiken is doordat je zaken in gezamenlijkheid oppakt.

 


Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design