Afval Lab november: Zero Waste, wormenhotels en Circulair Zuidoost

Tijdens het Afval Lab op dinsdag 14 november kwamen de zero waste ambitie van de RAI,  wormenhotels van Rowin Snijder en de plannen rondom een Circulair Zuidoost aan bod.

Zero Waste
De RAI is al een aantal jaren bezig met het terugdringen en recyclen van hun afval. Zij hebben een aantal maatregelen getroffen die de uiteindelijke ambitie van zero waste ten goede komen. Onlangs zijn medewerkers uitgenodigd om letterlijk met hun handen afval te scheiden en zo te ervaren wat afval op kan leveren. Goed scheiden kan een besparing van 150.000 euro per jaar opleveren, mits slechts 9% restafval overblijft. De Rai werkt aan de business case voor een composteermachine. Gebruikmakend van warmte, wordt in de machine 100 kilo swill afval binnen 24 uur omgezet in 15 kilo hoogwaardig compost. Naast de waarde die dit materiaal heeft, is ook het verkleinen van het volume financieel interessant.

raizerowastelab

Wormenhotels
Rowin Snijder van The Green Living Lab vertelt vervolgens over de zogenaamde wormenhotels, die met wormen, schimmels en bacteriën afval afbreken tot compost. Deze methode is kleinschalig, en creëert bewustzijn. Bovendien wordt door lokaal te composteren het transport verminderd. Er zijn nu verschillende pilots gaande in woonwijken en bij een restaurant. De hoogwaardige compost die dit wormenhotel oplevert, zou gebruikt kunnen worden bij urban farming projecten in het gebied.

Circulair Zuidoost
Bineke Posthumus van TNO  vertelt over project Circulair Zuidoost. Verschillende grote bedrijven in het gebied, waaronder ING, het AMC en de Amsterdam Arena, zetten in het op circulair maken van twee materiaalstromen: papier en swill. Na het verkrijgen van een subsidie van de topsector logistiek, is gestart met het de stroom papier. Verschillende afvalverwerkers zitten met elkaar om tafel om de stromen efficiënter het gebied uit te krijgen. In 2017 wordt gestart met swill: NUON is bezig met een business case voor een aantal vergisters in het gebied. Hierin wordt swill omgezet tot warmte en biogas.

Meer samenwerking
Op projectgroepniveau wordt de transitie van de Projectgroep Afval besproken: de projectgroep zou een meer circulair karakter kunnen krijgen, oftewel, een andere benadering van afval kunnen hanteren. Met dit voorstel ontstaan meteen een aantal ideeën om de samenwerking tussen participanten te intensiveren: grondstoffen delen en een circulaire marktplaats worden genoemd. Om tot een ambitieus project te komen waarbij de synergie hoog is, moeten de stromen in Zuidas in kaart worden gebracht. GBC Zuidas gaat op zoek naar financiering en kijkt welke informatie al beschikbaar is.

Interesse in de projectgroep afval? Neem contact op met Nina van den Berg (nina@greenbusinessclub.nl).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top pagina
Green Business Club | Voorwaarden | Website door Toast Design