De stichting Green Business Club (GBC) Nederland is een impactorganisatie die samenwerking op het gebied van duurzaamheid stimuleert. Lokale GBC’s geven uitvoering aan die doelstelling door in hun gebied duurzame projecten uit te voeren. GBC Nederland faciliteert en ondersteunt lokale GBC’s met communicatie, administratie en kennisdeling.