Voedsel

Doelstelling van de projectgroep Voedsel is het reduceren van voedselverspilling, het stimuleren van slimme inkoop en het gebruik maken van initiatieven die voedselverspilling tegengaan.

Wanneer de ambities en werkgroepen in dit thema zijn geformuleerd, worden ze toegevoegd aan deze pagina.

Projectgroep: Voedsel